Regeringen ska utreda hur barnets bästa kan stärkas

Regeringen tillsätter nu en särskild utredning som ska se över hur principen om barnets bästa kan stärkas i samband med bedömningar kring upphörande av tvångsvård enligt LVU.

Publicerad 4 maj 2020
Socialminister Lena Hallengren vill stärka tryggheten för barn som placeras i tidig ålder eller under lång tid.

– Jag vill att principen om barnets bästa ska fungera på riktigt. Det handlar om att skärpa de lagar och regelverk som styr hur socialtjänsten och domstolarna arbetar. Därför tillsätter vi nu den här utredningen för att få till en Lex Lilla hjärtat, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen anser att tryggheten för barn som placeras i tidig ålder eller under lång tid behöver stärkas. En särskild utredare får därför i uppdrag att utreda och lämna lagförslag på hur principen om barnets bästa kan stärkas i samband med bedömning av om vården enligt LVU ska upphöra. Utredaren ska även se över om det finns ett behov av att tidigarelägga socialnämndens skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden samt om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att besluta att vårdnadshavare eller förälder inför umgänge och i samband med vårdens upphörande ska uppvisa resultat av drogtest. Utredaren får också i uppdrag se över är om det bör införas en skyldighet för socialnämnden att följa upp barns situation efter det att en placering har upphört.

Utredare blir Charlotte Lönnheim, som i dag arbetar som kansliråd på Socialdepartementet. Hon har tidigare arbetat på Justitiedepartementet, varit adjungerad ledamot i Kammarrätten i Stockholm och tillförordnad rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Uppdraget ska slutredovisas senast den 26 februari 2021 och inleds omgående.

Föregående Nästa