Nytt projekt med mentorskap för familjehem

Stockholms stad startar upp ett nytt projekt med mentorskap för familjehem. – Vi har tagit inspiration av en engelsk modell som vi anpassar efter svenska behov, säger projektledare Sanna Wahanta.

Publicerad 7 maj 2020
Stockholm stad startar ett projekt där ett erfaret familjehem får vara mentorer åt andra familjehem som behöver stöd och avlastning.

Många familjehem efterlyser mer stöd i sitt uppdrag och med det i åtanke startar Stockholms stad nu ett projekt Mentorsfamiljer där man kommer införa ett slags mentorskap för familjehem. Fyra stadsdelar inom Stockholm stad deltar och under våren skall två erfarna familjehem knytas till projektet. Dessa familjehem, de så kallade mentorsfamiljerna, skall i sin tur stötta andra familjehem.

Sanna Wahanta är projektledare på Stockholms stad. 

– Familjehem uttrycker ofta att kontakter med andra familjehem är värdefullt. Genom projektet länkas olika familjehem samman, samtidigt som de erbjuds stöd av mer erfarna familjehem. För barnen blir det en chans till ett utökat nätverk, förklarar Sanna Wahanta som är projektledare för det nya projektet på Stockholms stad.

Mentorer på heltid

Mentorsfamiljerna kommer att länkas samman med 6-10 familjehem vardera. De ska vara tillgängliga och kunna erbjuda stöd och support när som helst under dygnet och komplettera det stöd som Stockholm stad kan erbjuda.

– Vi tror att en mentorfamilj kan ge stöd och råd på ett annat sätt än vad vi som myndighetsutövare kan göra. Dessutom kommer det innebära ett bättre stöd på kvällar och helger när vi annars bara har socialjouren tillgänglig från vår sida, säger Camilla Ydeklev, biträdande enhetschef inom socialförvaltningen, Resursteamen barn och ungdom, på Stockholms stad.

Erfarna familjehem med möjlighet att ge avlastning

Mentorsfamiljerna bör vara erfarna familjehem som dessutom har möjlighet att ta emot en placering som avlastning under en kortare tid. Familjehemmet behöver inte ha en placering i dagsläget, det viktiga är att man har lång erfarenhet bakom sig som familjehem.

Camilla Ydeklev, biträdande enhetschef inom socialförvaltningen, resursteamen barn och ungdom, på Stockholms stad, har stora förhoppningar. 

– Vi vill att man ska ha varit familjehem i minst fem år och har möjlighet att ta det här uppdraget på heltid och att man är intresserad av att dels samarbeta med oss och att nätverka. Under det första året kommer vi att börja med två mentorfamiljer, varav en första är på gång, berättar Sanna Wahanta.
Man vill också att familjehemmen som är med i projektet ska kunna stötta varandra inom ”nätverket” och göra olika aktiviteter tillsammans så att barnet lär känna mentorsfamiljen och de övriga familjehemmen för att vid behov tillfälligt kunna tas emot av mentorsfamiljen som avlastning för familjehemmet.


– Vi har stora förhoppningar och visioner. Vi tror mycket på modellen och vet att det finns flera andra städer i Sverige som är också nyfikna på det här. Dessutom kommer projektet att följas av en doktor i socialt arbete från Socialhögskolan, säger Camilla Ydeklev. – Vi hoppas att vi ska vara igång med det här under april-maj och att det efter det första prövoåret är något som vi ska kunna erbjudas permanent, säger Camilla Ydeklev.

Föregående Nästa