Rättsråd ska hjälpa de mest komplicerade fallen

Barnrättsbyrån har varje år kontakt med hundratals barn och ungdomar som på olika sätt far illa och inte får sin röst hörd. Nu startar man ett rättsråd för att kunna hjälpa de mest komplicerade fallen på bästa sätt.

Publicerad 23 november 2020
Barnrättsbyrån har startat ett rättsråd för att kunna hjälpa de mest komplicerade fallen, bland annat med domstolsprövning enligt Barnkonventionen.

Till Barnrättsbyrån kan alla barn och ungdomar mellan 0-21 år vända sig, som vill ha hjälp med sina rättigheter. Hjälpen från Barnrättsbyrån är alltid gratis, verksamheten finansieras genom kommunala och statliga bidrag med framförallt med medel från stiftelser som Allmänna Arvsfonden och Childhood Foundation.

Elin Wernquist, grundare av Barnrättsbyrån. 

Rättsrådet som nyligen startats består av åtta personer, allt från jurister och forskare till barnläkare och psykologer, som tillsammans ska titta på de mest komplicerade fallen.

– De ska hjälpa oss att komma vidare i fall där vi kört fast och behöver hjälp att hitta nya vägar framåt, förklarar Emma Wennerström, socionom och barnombud på Barnrättsbyrån.

Hjälpt fler än 600 barn
Idén till Barnrättsbyrån grundar sig på begreppet ”child advocacy” (barnombudsmannaskap) som är ett beprövat och väl utvecklat arbetssätt internationellt, framförallt i Storbritannien. Barnrättsbyrån har varit igång i Sverige sedan 2015 och har hjälpt över 600 barn och ungdomar.

– Rättsrådet är en del i den satsning som vi gör med anledning av att Barnkonventionen i år har blivit lag, säger Elin Wernquist, en av grundarna till Barnrättsbyrån.

Emma Wennerström, barnombud, socionom, Barnrättsbyrån.

Barnrättsbyrån arbetar alltid på uppdrag av barnet. Man kan få hjälp med allt från att tolka komplicerade beslut, kontakt med myndigheter till rättsprocesser.

Domstolsprövningar enligt Barnkonventionen
Rättsrådets uppgift är bland annat att se över möjligheterna för Barnrättsbyrån att driva enskilda ärenden i domstolen, prövade enligt Barnkonventionen.

– När Barnkonventionen blev lag såg vi många utmaningar, men också möjligheter att få saker prövade på ett annat sätt än tidigare. Rättsrådet blir ett formaliserat sätt att ta hjälp av omvärlden i svåra frågor, säger Elin Wernquist.

Rättsrådet har nyligen haft sitt första möte och Emma och Elin är överens om att man med rättsrådets hjälp kan hitta nya vägar framåt för att hjälpa utsatta barn som har svårt att få sina rättigheter tillgodosedda på annat sätt.

– Vi har fått bästa möjliga start med rättsrådet, alla som tillfrågats har tackat ja och ställer upp på det här helt ideellt. Första mötet var mycket intressant och en stor hjälp i vårt vidare arbete. Det hade tagit betydligt längre tid för oss att komma dit på egen hand, säger Elin Wernquist.

Föregående Nästa