Loggbok inom barnahus föreslås för bättre helhetsbild

Dokumentationen och den information som ges till barn som kommer i kontakt med barnahus bör förbättras. Det konstaterar forskaren Åsa Landberg i den nya boken ”Delaktighet genom kunskap, kontroll och gemenskap - Barnets väg genom Barnahus”.

Publicerad 19 november 2020
Många ungdomar vill ta del av information från Baranhus, men det är inte alltid som den dokumentation som efterfrågas finns, enligt ny forskning.

Boken är indelad i tre delar; en rättslig genomgång av barns rätt till delaktighet och information, en intervjustudie bland ungdomar som varit utsatta för brott samt en genomgång av vad myndigheter faktiskt dokumenterar. Utifrån det har forskarna tagit fram ett nytt förslag till hur vägen genom barnahuset kan göras bättre, utifrån barnets synvinkel.

– Jag har arbetat med våldsutsatta barn under många år, och något som blivit tydligt är att många inte får den information som behövs. Många äldre barn, tonåringar, vill ta del av information men den dokumentation som de efterfrågar finns inte alltid, säger Åsa Landberg, psykolog, psykoterapeut och doktorand i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Inte hängt med
Tanken med barnahus är att ge en trygg och barnvänlig plats dit barn och ungdomar kan komma när man misstänker att de har utsatts för brott. I barnahuset kan de under ett och samma tak få kontakt med polis, läkare, socialtjänst och personal från BUP. Dokumentationen har inte hängt med och trots att verksamheterna är samlade under ett gemensamt tak, saknas gemensam dokumentation.

Åsa Landberg ger i en ny bok förslag på dokumentationen inom barnahusen kan förbättras. 

– Kärnan i det här projektet är barnens rätt till information och dokumentation av vad som händer, vad som har sagts på vägen och varför det blev som det blev, säger Åsa Landberg, doktorand på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Forskarna föreslår en slags ”barnahuslogg”, där informationen förs in i kronologisk ordning.
– Idag vet inte alla barn ens vem de har pratat med. Om det loggades genom en tidslinje där möten, beslut och vilka personer som deltagit redovisas, skulle det underlätta för många av de inblandade. All information kan inte vara tillgänglig för alla, men det går att samla betydligt mer dokumentation än vad som görs idag och med en logg blir det tydligt vem barnet träffat och vem som har ansvaret, säger Åsa Landberg.

Hoppas på lagändring
Hon säger att flera barnahus har visat intresse för att börja jobba på det här sättet, men hoppas också att lagen om sekretess som hindrar myndigheter att dela information med varandra, ska kunna ändras med stöd av Barnkonventionen.

Föregående Nästa