Rädda Barnen lanserar app för barn med traumaproblem

Rädda Barnen har nyligen lanserat appen Safe place som kan användas för att lindra stress och ångest som kommer av ett trauma. Appen finns dessutom på fem olika språk.

Publicerad 11 januari 2019
Appen Safe place ska hjälpa barn och unga som har varit med om ett trauma. Appen finns på fem olika språk.
I appen Safe place finns övningar som ska hjälpa unga som lider av konsekvenser från ett trauma.

Safe place är särskilt framtagen för alla barn och ungdomar som lider av  konsekvenserna från ett trauma. Appen beskrivs av Rädda Barnen som ett verktyg som kan användas för att lindra exempelvis stark stress, känslor av oro, ångest eller sömnsvårigheter. Målgrupp är alla barn och ungdomar som varit med om ett trauma, men Rädda Barnen har en stark önskan om att kunna de som av olika anledningar har svårt att få vård på annat sätt, till exempel ensamkommande och papperslösa.

Behovet av ett konkret verktyg för traumatiserade barn har uppmärksammats av många, så som personal på hvb-hem, skola, inom vården, den ideella sektorn samt hos barnen själva.
– Ofta möter vi frustration och en känsla av att inte räcka till hos de personer som finns och arbetar runt dessa målgrupper. Vi vill dock påpeka att appen inte ersätter, och är inte i sig självt en behandling, utan främst ett hjälpmedel, förklarar Sofia Bidö, chef för Rädda Barnens centrum för stöd och behandling.

Sofia Bidö, chef för Rädda Barnens centrum för stöd och behandling.

I Safe Place finns tre konkreta övningar som kan lugna och hjälpa i stunden men också, vid regelbunden användning, på lite längre sikt. Den innehåller också kunskap om traumarelaterade symptom och svårigheter, vilket är en viktig del i att hjälpa barn och unga att förstå sina reaktioner och sitt mående. Det finns också möjlighet att stötta andra användare och att känna gemenskap med andra som använder appen. Safe Place ges ut på fem språk: svenska, engelska, persiska, arabiska och somaliska.
– Det finns en förhoppning om att kunna bygga vidare på appen med nya övningar, fler funktioner och ytterligare språk, berättar Lina Cagérus Barucija, psykolog och projektledare.

Safe Place är skapad av psykologer och psykoterapeuter på Rädda Barnen i samarbete med ustwo digital product studio.
– Vi ser stora utvecklingsmöjligheter med appen. I framtiden hoppas vi kunna använda verktyget internationellt, till exempel för vår verksamhet för barn på flykt, säger Sofia Bidö.

Föregående Nästa