Danska forskare undersöker om terapi kan hjälpa barn som vuxit upp i missbruksfamilj

Kan terapi hjälpa mot de allvarliga följder som kan drabba den som vuxit upp i en familj med missbruksproblem? Det ska danska forskare ta reda på i ett nytt projekt.

Publicerad 9 januari 2019
Danska forskare ska ta reda på om terapi kan hjälpa barn som vuxit upp i en missbruksfamilj.

Forskningsprojektet ska under under tre år mäta välbefinnandet hos en grupp ungdomar som får terapi jämfört mot en kontrollgrupp som står på väntelista till terapeutisk behandling.

Det är organisationen TUBA som står bakom projektet tillsammans med Århus universitet. TUBA står för terapi och rådgivning för unga som är barn till alkoholmissbrukare.
– Vi är stolta över att vara i spetsen för forskning om inverkan av socialt arbete. Under många år i TUBA har vi mätt effekten av vårt arbete och vi har tydliga tecken på att effekten av vårt arbete är högt men vi ser fram emot att det forskas på det vetenskapligt, säger Alex Kastrup Nielsen, vd för TUBA.

Projektet har nu fått finansiering från fyra fonder, däribland Danmarks största fond, Trygfonden.

– Det är viktigt att alla barn och ungdomar får kvalificerad hjälp så att de har möjlighet att förverkliga sin potential och delta aktivt i samhället. Även om vi tror TUBA:s ansträngningar hjälper de unga, skulle det vara värdefullt för alla att få dokumentationen, säger Gurli Martinussen, chef för TrygFonden.

Föregående Nästa