Prisade för uppföljningsarbete

Barn- och ungdomsenheten i Partille har dragit igång ett arbete för att följa upp hur barnen som kommer i kontakt med socialtjänsten upplever mötet och vad som skulle kunna göras annorlunda. För detta arbete fick man i onsdags ta emot kommunens ”Barnkonventionspris”.

Publicerad 26 oktober 2018
Barn- och ungdomsenheten vid socialtjänsten i Partille har fått kommunens "Barnkonventionspris" för sitt arbete med öka barnens delaktighet i kontakten med socialtjänsten.

Partille kommun delar som enda kommun i landet ut ett årligt ”barnkonventionspris”. Det går till personer, föreningar, grupper eller verksamheter i kommunen som på ett "förtjänstfullt sätt" arbetar med barn och ungdomar i barnkonventionens anda. Priset har delats ut sedan 2009 och delades i år mellan Finngösa förskola och Barn- och ungdomsenheten inom socialtjänsten.

Barn- och ungdomsenheten får priset för sitt arbete med att öka barnens delaktighet och göra sin röst hörd i kontakten med socialtjänsten.
– Vi har sedan början av året gått in i ett projekt som kallas ”Västermodellen”. Projektet startade inom socialtjänsten i Västernorrland och har nu spridits till Partille, Göteborg och några kranskommuner. Det går ut på att intervjua barn som har varit i kontakt med oss om hur de upplevde detta och vad de skulle vilja vore annorlunda. Bland annat visade det sig att barnen ville ha mer kontakt med sin socialsekreterare, som är en viktig person för dem och också få mer information om socialtjänstens arbete, berättar Karin Dahlgren, metodstödjare på Partille kommun.

Intervjuerna görs av en ”oberoende” socialsekreterare som barnet inte varit i kontakt med tidigare och genomförs med barn i alla åldrar, från 5-6 år och uppåt.
– Målet är att vi ska intervjua 15-20 barn om året. Intervjuerna transkriberas sedan och så sitter vi inom Barn- och ungdomsenheten och familjeenheten tillsammans under ett seminarium och analyserar svaren, som sedan ligger till grund för ett förbättringsarbete av vår verksamhet, fortsätter Karin Dahlgren.

Hon berättar också att man håller på att se över det informationsmaterial som finns idag och har även börjat funderat på hur man kan hålla kontakt med ungdomarna via sociala medier, vilket var ett önskemål som kom upp under intervjuerna.

Att få kommunens Barnkonventionspris kom som en överraskning för hela Barn- och ungdomsenheten.
– Vi är otroligt glada över att vårt arbete lyfts upp på det här sättet, det känns bra att få bekräftelse på det arbete som läggs ner, säger Karin Dahlgren.

Motivering till Barnkonventionspriset 2018

Kommunfullmäktige delar 2018 ut barnkonventionspriset till Barn- och ungdomsenheten på social- och arbetsförvaltningen med motiveringen:
"Barn- och ungdomsenheten på Social- och arbetsförvaltningen möter de mest utsatta barnen i kommunen, som lever med våld, missbruk, psykisk ohälsa och omsorgssvikt.
Arbetet utgår från att alla barn har rätt till att göra sin röst hörd. För att öka delaktigheten för barnen har enheten påbörjat ett arbete som kallas Västermodellen, där barn som har eller har haft kontakt med enheten intervjuas. Intervjuerna har visat att barnen upplever sina socialsekreterare som engagerade och viktiga personer i deras liv. Arbetsledningen ser hur socialsekreterarna brinner för sitt jobb och för att nå fram till varje enskilt barn - något som inte är helt enkelt eftersom det rör sig om barn som är svikna av vuxna i sin närhet".

Föregående Nästa