"Jourhem ska vara en lugn och trygg plats"

Om man har möjlighet att med kort varsel ta emot ett barn i kris i sitt hem kan man ansöka om att bli jourhem.

Publicerad 29 oktober 2018
Lena Moseley, enhetschef på socialförvaltningen i Sollentuna kommun och Jourhems- och Familjepoolen, en kommungemensam verksamhet mellan kommuner i Nordvästra Stockholm.

Det händer att barn och ungdomar med kort varsel måste lämna det hem och den familj som de lever i. Det är då som de placeras i ett jourhem, under tiden som en utredning om en varaktig lösning pågår.
– Jourhem ska vara en lugn och trygg plats med vuxna som har stor förmåga att möta barn med olika problematik, säger Lena Moseley, enhetschef på socialförvaltningen i Sollentuna kommun och Jourhems- och Familjepoolen, en kommungemensam verksamhet mellan kommuner i Nordvästra Stockholm.

Ställa upp med kort varsel
Ibland kan jourhemsplaceringen planeras en eller någon dag innan, men ibland händer det att ett barn måste tas om hand omedelbart av ett jourhem.
– Det kan gå på en timme från det att socialförvaltningen ringer tills barnet är i sin jourfamilj. Man måste vara beredd på att ställa upp med kort varsel, säger Lena Moseley.

En vuxen hemma på heltid
Uppdraget som jourhem skiljer sig en del åt från att vara familjehem. Främst ställer man krav på erfarenhet av barn och ungdomar och förmåga att möta personer i kris och med olika typer av problematik samt att en vuxen finns hemma på heltid. Dessutom måste man ha förmåga att helhjärtat ta sig an barnen under tiden som det bor hos en, hjälpa det vidare och sedan vara öppen för att ta emot en ny placering med ny problematik.
– Det kan vara svårt att släppa någon som bott i ens hem under en period och som man knutit an till. Vi erbjuder stöd via telefon dygnet runt till våra jourhem, berättar Lena Moseley.

Stanna så kort tid som möjligt
Hur länge barnet stannar i sitt jourhem beror på olika omständigheter kring barnet, allt från en vecka till ett halvår är förekommande.
Ambitionen är att barnet ska stanna så kort tid som möjligt i jourhemmet samtidigt som det är viktigt att barnet när det lämnar jourhemmet har en långsiktig lösning. Vi vill undvika att barnet flyttar runt mer än nödvändigt, säger Lena Moseley.

Stort behov av jourhem
Behovet är stort av jourhem i hela landet. I dagsläget finns omkring 15 kontrakterade jourhem i de sex kommuner där Lena Moseley jobbar, som samarbetar i den så kallade jourhemspoolen, med bas i Sollentuna kommun.
– Vi skulle behöva uppemot 25 för att täcka det behov som finns, men det är svårt att hitta, säger Lena Moseley.

Arvode även om ingen är placerad
Att vara kontrakterad innebär att man får ett fast arvode av kommunen varje månad, oavsett om man har en placering eller inte. 
– Vi vill att det ska finnas en vuxen hemma på heltid i jourhemmen. En del familjer löser det genom att de vuxna jobbar deltid på olika tider under dygnet eller har flexibla arbeten där de har möjlighet att jobba en del hemifrån. Det arvode som vi betalar motsvarar ungefär en vårdlön så det är även möjligt att försörja sig för en person som jourhem, fortsätter Lena Moseley.
De flesta jourhemmen har barn och ungdomar placerade hos sig i stort sett årets alla dagar och får räkna med att ställa upp även på kvällar och helger.
– Våra kontrakterade jourhem har rätt till fem veckors ledighet under året, där man får arvode även om man inte tar emot någon placering. Ibland kan det även hända att man behöver någon dags andrum mellan två placeringar för att ”ladda batterierna” inför det nya barnet och det är naturligtvis något som vi tar hänsyn till, säger Lena Moseley.

Eget rum under placeringen
Jourhemmen är i de flesta fall kontrakterade för att ta emot antingen barn upp till 12 år eller över 12 år, beroende på tidigare erfarenhet av barn och ungdomar.
– Självklart kan man som jourhem ha egna biologiska barn i familjen, men vi vill helst inte att man har barn under tre år. Vi har även som krav att de jourhemsplacerade barnen ska få ett eget rum under placeringen där man kan stänga dörren och vara i fred, säger Lena Moseley.
Vi har fått väldigt positiv respons från våra jourhem, de trivs med sina uppdrag och tycker att det är väldigt givande, tillägger hon.

Jourhem – så går det till

Vem som helst kan ansöka om att bli jourhem. Det finns dock vissa krav som måste uppfyllas för att bli godkänd, bland annat att man inte finns i misstanke- eller belastningsregistret eller hos Kronofogden samt att en vuxen har möjlighet att vara hemma på heltid. Även registren hos Försäkringskassan, socialtjänsten och polisens LOB (Lagen om omhändertagande av berusad person) kontrolleras. Rekryteringsprocessen och kontrakten för jourhem kan skilja sig mellan olika kommuner. Här berättar vi hur det går till i Jourhemspoolen i nordvästra Stockholm.

1. Familjen ansöker via Jourhemspoolens hemsida och svarar på ett antal basfrågor.
2. Socialförvaltningen går igenom svaren och ringer upp sökanden. Registerutdrag från bland annat belastningsregister och Kronofogden inhämtas.
3. Socialförvaltningen gör hembesök och träffar alla i familjen, även barnen och samtalar mer om vad uppdraget innebär för familjen.
4. Om båda parter fortfarande vill gå vidare följer fler möten och eventuellt hembesök.
5. Därefter görs djupintervjuer var för sig om det är ett par som söker. En sammantagen bedömning görs och om det ser bra ut skrivs ett kontrakt för sex månader till att börja med.
6. Innan, eller i början av sitt uppdrag, ska jourhemmet genomgå en utbildning på totalt 40 timmar. Sollentuna kommun använder sig av Socialstyrelsens utbildningsmaterial Ett hem att växa i, som är generell för alla familjehem men som har anpassats för att passa jourhem.
7. Under uppdraget har jourhemmet tillgång till telefonstöd 24 timmar om dygnet och varje jourhem tilldelas också en egen jourhemskonsulent som följer familjen och barnet genom hela placeringen.

Föregående Nästa