”Spela själv för att få förståelse för barnets intresse”

I nästan alla svenska hem där det finns barn eller ungdomar förekommer diskussioner om användning av ”skärmar” och datorspel. Sven Rollenhagen, specialist på datorspelsberoende, tycker inte att man ska ha generella förbud – däremot bör man prata med sina barn om när, hur och till vad barnet använder sin mobil, dator eller surfplatta.

Publicerad 24 oktober 2018
Sven Rollenhagen är expert på datorspelsberoende och tycker att föräldrarna själva ska prova att spela ibland för at få bättre förståelse för sitt barns intresse.

Att lära sig ”mobikett”, vett och etikett för hur det är okej att använda mobiltelefon, tycker Sven Rollenhagen borde vara en del av undervisningen i skolan.
– Jag är emot generella förbud, så som vissa skolor har satt upp. Däremot tycker jag att det är okej att sätta begränsningar och istället förklara för barnen varför det inte är okej att använda mobilen under just den här lektionen, säger Sven Rollenhagen.

Ge barnen ett alternativ
Samma sak menar han ska gälla i hemmet. Det är också viktigt att ge barnen ett alternativ till skärmen och inte bara säga ”Du får inte”.
– Här är ett sammanhang när ordet lagom passar bra. Att spela datorspel eller titta på en skärm är inte farligt – så länge det inte går överstyr, fortsätter han.

Slutar med gamla intressen
Tecken på att det har gått överstyr är att barnet slutar med intressen som det tidigare haft för att bara sitta hemma och spela, barnet spelar längre än det hade tänkt från början och att datorspelandet i princip är det enda som barnet tänker på under sin vakna tid, vilket även kan gå ut över skolarbete och koncentrationsförmåga. Låter man det gå långt kan det leda till bland annat fetma eller undervikt och social fobi i extremfallen.

Ta hjälp! 
– Har man ett barn eller en ungdom som är datorspelsberoende så finns det hjälp att få och det tycker jag inte att man ska vara rädd för att söka.
Om barnet inte är beroende, men fortfarande ägnar stor del av sin lediga tid åt datorspelande menar Sven Rollenhagen att man som förälder dels ska sätta sig in i vad barnet spelar för spel och vara närvarande för barnet i spelande, men också att föra en dialog med barnet och vara balanserad i gränssättandet.

Få förståelse för barnets spelintresse
– Uppmuntra barnet att göra andra saker istället. Sedan tycker jag att man även ska sätta sig och spela själv så att man får en förståelse för barnets intresse. Om man tar som exempel ett barn som är intresserat av fotboll, så kan föräldrarna själva ofta relatera till detta eftersom de kanske själva spelat fotboll som barn, men datorspel är inget som många av de som är föräldrar idag har vuxit upp med i samma utsträckning som barnen idag och därför har svårt att relatera till barnets datorspelsintresse, menar Sven Rollenhagen. 

Sven Rollenhagens tips till föräldrar:

Spela själv så blir det lättare att relatera till barnets intresse.

Var uppmärksam vad barnet spelar för spel och om det är lämpligt för barnets ålder.

Uppmuntra andra aktiviteter, men undvik förbud.

Var närvarande när barnen spelar datorspel/använder skärm.

Prata med barnet om spelandet när barnet inte spelar.

Föregående Nästa