Placerade har ofta svårt att uttrycka känslor

Barn och ungdomar som är placerade i familjehem har ofta svårt att uttrycka och dela känslor. Det visar en ny studie från Linköpings universitet.

Publicerad 18 oktober 2020
Flicka som håller en nalle vänd från kamera Flicka som håller en nalle vänd från kamera
Barn som är placerade i familjehem har ofta svårt att uttrycka och dela känslor, enligt en ny studie från Linköpings universitet.

Under våren har två psykologstudenter vid Linköpings universitet i sitt examensarbete analyserat en del av det intervjumaterial som håller på att samlas in inom ett pågående forskningsprojekt kring behandlingsmetoden Treatment by foster care.

Syftet var att undersöka både det placerade barnets men också familjehemsförälderns upplevelse av att leva i en familjehemsrelation. Resultatet visar att upplevelsen är både mångfacetterad och komplex. Det finns en bredd i upplevelserna som beskrivs. Många av de placerade barnen och ungdomarna har svårt att uttrycka och dela känslor. Det verkar som om den unges tidigare relationella erfarenheter påverkar möjligheten att kunna känna tillit till sin familjehemsförälder. Tecken på detta, som framkommer i studien, är att familjehemsföräldrarna upplever att det finns en misstro mot dem och att barnet eller den unge har ett behov av att kontrollera relationen.

En annan viktig slutsats av studien är att relationen kan utvecklas och förändras över tid. Relationen tycks kunna utvecklas över tid genom gemensamma aktiviteter och inte minst genom att båda parter har en ambition om att utveckla och bygga upp relationen.

Föregående Nästa