Lyckade resultat för ”BarnSäkert” – nu ska metoden fortsätta spridas

För sex år sedan startades forskningsprojektet ”BarnSäkert”, med syfte att utarbeta arbetssätt för BVC som bidrar till att förhindra att barn far illa. Nu har projektet beviljats nya pengar för att fortsätta spridas och utvecklas.

Publicerad 21 oktober 2020
Pappa och dotter går på stig Pappa och dotter går på stig
Genom att låta föräldrar svara på ett frågeformulär på de regelbundna BVC-kontrollerna kan man fånga upp familjer i behov av hjälp av stöd och bidra till att förhindra att barn far illa.

Barnhälsovården har tidigare saknat validerade instrument för att identifiera psykosociala riskfaktorer hos barnfamiljer. I projektet har en amerikansk metod, SEEK - Safe Environment for Every Kid, testats för att hjälpa personalen inom barnhälsovården att upptäcka barn som riskerar att fara illa i hemmet. Det handlar om ett frågeformulär som alla föräldrar uppmanas att fylla i, vid de regelbundna kontrollerna på barnavårdscentralerna. I formuläret finns frågor kring bland annat familjernas ekonomiska situation och den psykiska hälsan. 

Steven Lucas är barnhälsovårdsöverläkare och projektledare för "BarnSäkert". 

– Det har visat sig att det med hjälp av de här formulären kommer faktorer upp som aldrig kommit fram annars, säger Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare och forskare på Uppsala universitet samt projektledare för BarnSäkert.
– Ibland har personalen haft en känsla av att något inte känts rätt och då har formuläret varit till hjälp för att sätta fingret på vad och i en del familjer har man upptäckt problem i familjer där man inte haft några misstankar alls tidigare, fortsätter Steven Lucas.

En intervention har pågått under två års tid på alla barnavårdscentraler i region Dalarna, där ungefär 24 000 barn ingått, varav hälften inom SEEK och hälften som kontrollgrupp.
En stor andel av de tillfrågade föräldrarna svarade att de var oroliga över sin ekonomi och många visade också symptom på stress och en betydande andel uppgav att det förekom våld i hemmet.

Positiv respons från vårdpersonalen
– Vi har fått väldigt positiv respons från personalen inom barnhälsovården, de upplever att de får en helt annan kontakt med familjerna än tidigare, säger Steven Lucas.

Nu ska den personal inom kontrollgruppen i region Dalarna utbildas för att kunna arbeta med SEEK. Modellen börjar också spridas till fler regioner i landet. I Uppsala och Jönköping har ett pilotprojekt gjorts där även socialtjänsten kopplats på och exempelvis har barnavårdspersonal och socialtjänsten gjort gemensamma hembesök.

– Det är fortfarande väldigt nytt och vi behöver fortsätta testa hur metoden fungerar. Vi har jättemycket forskning kvar att göra och siktar på att kunna jobba långsiktigt med uppföljningar fram till 2029. Vi har fått anslag för 2020 och 2021, säger Steven Lucas.

Huvudfinansiärer är World Childhood Foundation samt regionala forskningsrådet i Uppsala, Örebro och Dalarna. Fortsättningsanslag kommer bland annat från Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Föregående Nästa