De vill förbättra för biologiska barn i familjehem

När en familj blir familjehem kan även det biologiska barnet behöva stöd. Om inte barnet får rätt hjälp kan det i värsta fall leda till ett sammanbrott i placeringen. För att stötta de biologiska barnen i familjehem startar nu Räddningsmissionen i Göteborg projektet ”Ett syskon att växa med”.

Publicerad 23 oktober 2020
Två ungdomar i en hängmatta Två ungdomar i en hängmatta
"Ett syskon att växa med" ska ge stöd till biologiska barn i familjer som blir familjehem.

Räddningsmissionen, som bland annat bedriver konsulentstödd familjehemsvård, har redan tidigare jobbat med att ge stöd till biologiska barn i familjehem. De tror att med rätt stöd till de biologiska barnen kommer man kunna minska antalet sammanbrott.

Annika Leckström är projektledare för "Ett syskon att växa med".

– Det är en stor omställning även för barnen att bli familjehem och ibland har de helt andra förväntningar och kan känna sig åsidosatta när det placerade barnet har kommit. Vi vill att man tar med de biologiska barnen i högre utsträckning redan under utredningsarbetet, säger Annika Leckström, projektledare för det nya projektet ”Ett syskon att växa med”.

Informationsmaterial och stödgrupper
I projektet ska man dels jobba med att ta fram olika informationsmaterial, dels till barnen själva och dels i form av en föräldraguide. En webbplats och en informationsfilm är planerade. Dessutom vill man erbjuda stödgrupper till biologiska barn i familjehem, där de får möjlighet att träffa andra i liknande situationer och kan prata om sådant som rör deras situation. Stödgruppsmaterialet som tas fram kommer att vara tillgängligt för alla som vill starta liknande grupper.

– Vi hoppas att det material som vi tar fram ska vara något som kan användas av socialtjänster över hela landet. Det finns väldigt lite stöd till den här gruppen och efterfrågan är hög, säger Annika Leckström.

Bli del i familjehemsutbildning
Förhoppningen är att delar av materialet ska kunna användas i familjehemsutbildningen ”Ett hem att växa i”.

Projektet har fått medel från Allmänna Arvsfonden och ska dra igång i januari med en projekttid på tre år. Forskaren Ingrid Höijer vid Göteborgs universitet är kopplad till projektet, som sker i samarbete med Göteborgs stad och Lerums kommun.

– Våra stödgrupper kommer att hållas i Göteborgstrakten och vara uppdelade efter ålder, vi tänker oss en grupp för lite yngre barn och en för de äldre, ungdomar, säger Annika Leckström.

Via webbplattformen kommer man även att nå de barn som inte kan eller vill vara med i stödgrupp och den blir även en plats där barns berättelser får bli synliga.

Fakta: Räddningsmissionen

Räddningsmissionen är en idéburen organisation som arbetar med sociala frågor i Göteborg på kristen grund. 

Organisationen arbetar med både akuta och förebyggande insatser och strävar efter att skapa långsiktig förändring för de människor man möter.

Visionen är "Ett värdigt liv för alla", som ska nås genom att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till eller förvärrar utsatthet och utanförskap.

Föregående Nästa