Ny bok om att växa upp i en missbruksfamilj

Hur är det att växa upp i en familj med missbruksproblem? Vilket stöd finns och hur kan samhället bli bättre på att upptäcka barn i missbruksmiljöer? Det är några av de frågor som Karin Alexanderson och Elisabet Näsman tar upp i boken ”Upptäckt och stöd – om barn till föräldrar med missbruksproblem”.

Publicerad 7 oktober 2019

Boken är i första hand skriven som en lärobok till olika yrkesgrupper inom social välfärd men är relevant även för till exempel familjehem eller andra som kommer i kontakt med barn i utsatta miljöer. Som grund till boken ligger ett antal studier som gjort inom området där både barn och föräldrar har fått berätta om bland hur de upplevt det att växa upp i en familj med missbruksproblem, vilka stöd de har fått och vilka insatser de hade önskat sig.
– Vi har använt en hel del citat från barnen vi har intervjuat och vi har haft både studenter, yrkesverksamma och forskare som läst våra utkast som förmedlat bilden av en lättläst och engagerande bok, säger Karin Alexanderson, forskare vid Uppsala universitet.

Karin Alexanderson har skrivit boken tillsammans med Elisabet Näsman om hur det är att växa upp i familjer med missbruksproblem och vilket stöd dessa familjer behöver. 

Under oktober ges boken ut av Studentlitteratur och det är Karins och Elisabets första bok i detta ämne.
– Vi har skrivit några rapporter och vetenskapliga artiklar tidigare och kände att det skulle vara väldigt spännande att skriva en lärobok för att nå flera och även göra de intervjuade barnen och föräldrarna rättvisa. Det har saknats bra kurslitteratur i det här ämnet så vi hoppas att den här boken ska bli uppskattad, säger hon.

Boken beskriver både föräldrars och barns synvinklar på olika frågor och lyfter fram vikten av att jobba både med individ- och familjeperspektiv.
– Ofta jobbar man bara med barnen eller den missbrukande vuxne, men de är också en del av en familj som kan behöva stöd och insatser, bägge perspektiven behövs säger Karin Alexanderson.

Hon hoppas även att skolpersonal ska ta till sig boken för att upptäcka och hjälpa de barn som lever i missbruksfamiljer. Skolan kan göra mycket med små medel, vilket är något som barnen beskriver i boken.
– Det finns barn som inte får hjälp under hela sin uppväxt. För väldigt många är skolan en viktig plats och det är viktigt att det finns vuxna där som ser och kan ta sig an de här barnen, inom ramen för sitt uppdrag säger Karin Alexanderson.

Samverkan mellan socialtjänst och skola är också ett tema i boken.
För familjehemsföräldrar lyfter Karin Alexanderson särskilt fram ett avsnitt som handlar om socialtjänstens insatser och omhändertagande och beskriver både hur barn och vuxna upplevt det och om vikten av information – att både den biologiska föräldern för redo hur det går för barnet även om det är placerat och vice versa att barnet får reda på hur det går den biologiska föräldern.

Fakta: Ny lärobok om barn till föräldrar med missbruksproblem

Bokens titel är ”Upptäckt och stöd – Om barn till föräldrar med missbruksproblem” och är skriven av Karin Alexanderson och Elisabet Näsman, Uppsala universitet.

Boken ger bland annat svar på hur barnen och familjerna kan få stöd och hur de upplever de insatser som görs samt hur barn i missbruksmiljöer kan upptäckas tidigare och få hjälp.

Läroboken riktar sig till bland socionomer, lärare, skolsköterskor, poliser och andra som möter ofta möter barn, men även familjehemsföräldrar kan ha stor behållning av att läsa boken.

Föregående Nästa