Ny barnbok med fokus på traumasymptom

Som en del i regeringsuppdraget ”Trauma på kartan” har en kanadensisk barnbok, som används inom behandling av trauman, nu översatts till svenska.

Publicerad 25 februari 2020
Poa Samuelberg har jobbat med att översätta och bearbeta den kanadensiska barnboken "Starka känslor kommer och går". Boken ska användas i kliniska traumabehandlingar.

Det är boken ”Big feelings come and go”, framtagen av de både välgörenhetsorganisationerna Canadian Centre for Child Protection och New Directions for Children, Youth Adults & Families, som inom regeringsuppdraget ”Trauma på kartan” översatts till svenska och heter ”Starka känslor kommer och går”.

Poa Samuelberg

– Vi tänker oss en målgrupp på barn mellan 5 och 10 år, som en del i en klinisk behandling. Men det funkar ju förstås även bra att läsa boken för syskon eller andra barn i ett familjehem till exempel för att även öka deras kunskaper och förståelse, säger Poa Samuelberg, Barnafrid, som arbetat med att översätta och anpassa boken efter svenska förhållanden.

Ge redskap och ökad förståelse
I boken beskrivs de vanliga reaktionerna vid posttraumatisk stress såsom kamp, flykt och förstelning — fight, flight och freeze — och hur man på ett enkelt sätt kan lära sig strategier för att reglera känslor. Kunskap om vanliga känslor, tankar och reaktioner efter trauma kan underlätta igenkänning och normalisering hos både barn och vuxna.

– Tanken är att ge barnen ”redskap” och att ge både barn och vuxna ökad förståelse för symptomen och reaktionerna på ett trauma. Vi lägger vikten på symptomen, inte traumat i sig, förklarar Poa Samuelberg som är legitimerad psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi.

Boken finns i dagsläget att ladda ner som pdf från Barnafrids hemsida. Den har också skickats ut till landets barn-psykiatrimottagningar och andra som jobbar med traumafokuserad KBT-behandling för barn.

– Under våren kommer det även att komma översättningar till dari, somaliska och arabiska. Vi hoppas så klart kunna göra boken tillgänglig på ännu fler språk framöver, men detta är vad som är bestämt i dagsläget, säger Poa Samuelberg.

Boken finns att ladda ner här.

Föregående Nästa