Biståndsprövat stöd till föräldrar med placerade barn testas i Örebro

Allt fler kommuner satsar på stödverksamhet till föräldrar som fått sitt barn placerat. I Örebro har man valt en variant där insatsen biståndsprövas.

Publicerad 17 februari 2020
Maria Crantz jobbar med att ge stöd till föräldrar som har fått sitt barn placerat.

Sedan hösten 2017 har Örebro kommun erbjudit föräldrar som har sitt barn placerat av kommunen stöd. I dagsläget bemannas verksamheten av kuratorn Maria Crantz, som både får hjälpa till med praktiska frågor kring utredningar och rättigheter men också vara ett stöd inför eller efter umgängen eller ett samtalsstöd kring känslorna som placeringen rör upp.

– Föräldrarna får information av sin handläggare om Föräldrastöd och om de är intresserade av att delta så får jag ett uppdrag från handläggaren med kort information om personen. Hur mycket av sin historia som föräldern sedan vill dela med sig av under våra samtal är upp till den, berättar Maria Crantz.

Insatsen biståndsprövas, men hittills har alla som velat fått delta och det finns inte heller ett fastställt antal gånger som man får delta i verksamheten.

Anpassar utifrån varje förälders behov
– Det är tänkt att det ska vara en insats under en kortare period, men en del behöver mer stöd, andra mindre. Vi anpassar upplägget helt utifrån de behov som varje förälder har, berättar Maria Crantz och betonar att det är just är fråga om stöd i den här verksamheten och inte behandling.

– Däremot kan jag utifrån vad föräldrarna berättar, lotsa dem vidare till en lämplig behandlingsinsats om det behovet finns, säger Maria Crantz.

Många efterfrågar hjälp med att gå igenom socialtjänstens utredning kring placeringen och försöka förstå varför deras barn blivit placerat och vad de behöver jobba med för att förändra situationen.

Träffas även utanför socialtjänstens lokaler
– Jag använder mig mycket av bildstöd för att förklara. Det tycker jag är en metod som fungerar bra på de flesta föräldrar jag träffar. De brukar också få med sig materialet hem så att de kan gå igenom det flera gånger i lugn och ro, berättar Maria Crantz.

Föräldrastöd håller till i socialtjänstens lokaler centralt i Örebro, men för de föräldrar som känner ångest för att besöka dessa lokaler brukar Maria erbjuda en promenad eller en biltur.

– Det brukar få dem att slappna av och känna sig lite mer trygga, säger Maria Crantz.

– I de fall som samtalen sker med hjälp av tolk så försöker jag att få samma tolk varje gång, detta för att föräldern ska känna trygghet när de pratar om svåra saker, tillägger hon.

Fokus på föräldrarollen
Många av samtalen handlar om känslorna som rörts upp i samband med placeringen och beroende på förälderns situation, kan man på olika sätt jobba för att barnet så småningom ska kunna flytta hem igen eller att vara en så bra förälder som möjligt på avstånd. En del föräldrar genomgår också parallellt behandlingar för till exempel missbruk.

– De brukar tycka att det är skönt att komma hit och bara få fokusera på sin föräldraroll, säger Maria Crantz.

För de föräldrar som vill ha stöd under möten med till exempel socialtjänsten kan Maria följa med, men framförallt hjälpa föräldern att förbereda sig ordentligt.

– Om jag sitter med under mötet så för jag aldrig förälderns talan på något sätt, däremot kan jag se till att alla de frågor som föräldern vill ta upp på mötet kommer upp. Om något möte ska bokas är det föräldern själv som gör det, jag är ett stöd och uppmuntran för föräldern att orka ta tag i det, förklarar Maria Crantz.

När föräldern kommer till Föräldrastöd varierar, en del kommer direkt när barnet omhändertagits, andra behöver tid eller andra insatser till en början och kommer efter några månader eller kanske något år.

– Det kan vara en förälder som tagit sig ur ett missbruk och haft sitt barn placerat i flera år, och som nu vill ha stöd i sin föräldraroll och då kan man komma hit. Eller föräldrar som är oroliga inför att träffa sitt barn och vill ha stöd i att förbereda umgänget, berättar Maria.

Hittills har ett femtiotal föräldrar deltagit i Föräldrastöd.

Föregående Nästa