Norrbotten ett av fyra län som stärker kompetensen inom hedersrelaterat våld

Fyra län i Sverige har fått i uppdrag av regeringen att starta upp så kallade resurscentrum för stöd till barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld. I Norrbotten har man precis gjort klart en kartläggning av vilka behov som finns i kommunerna och hur man kan stärka kompetensen regionalt.

Publicerad 7 juni 2019
Norrbotten är ett av fyra län i Sverige där man just nu jobbar för att stärka sin kompetens och sina resurser inom hedersrelaterat våld.

– Förutsättningarna är väldigt olika för oss i de fyra utvalda länen som jobbar med det här. Här i Norrbotten har vi stora avstånd, glesbygd och många små kommuner som inte kontinuerligt jobbar med hedersrelaterade ärenden. Vi jobbar med att hitta en lösning som fungerar för alla 14 kommuner i länet och där vi kan samordna resurser för att ge målgruppen så bra stöd och hjälp som möjligt, säger Sara Avander, samordnare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, på länsstyrelsen i Norrbotten.

Sara Avander, samordnare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor på länsstyrelsen i Norrbotten. 

Mobila arbetsteam som kan arbeta regionalt är något som diskuteras, liksom olika former av digitala tjänster där brukaren ska kunna kommunicera med en stödperson digitalt för att kunna nå ut över hela länet på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.
Nyligen har man avslutat en stor kartläggning av vilka behov som finns, vilken kompetens som finns i länet och vad kommunerna anser att de behöver mer av.
– Vi håller på att ta fram ett utbildningspaket som ska täcka de behov som finns inom det här området. Dessutom tittar vi även på möjligheterna att digitalisera utbildningar, framförallt riktat till socialtjänsten, för att man snabbt ska kunna utbilda ny personal i hedersrelaterade frågor, säger Sara Avander.

Uppstartsarbetet med resurscentrat leds av länsstyrelsen, men när regeringsuppdraget är slut nästa år hoppas man ha hittat en form för att kunna driva arbetet vidare i regionen.
– Kostnadsfrågan är en av de utmaningarna som vi har framåt, vilka ska betala för det här? De stora avstånden vi har i länet är förstås också en utmaning, liksom att försöka fånga upp fler av de som är utsatta. Vi vet att mörkertalet är väldigt stort och att det finns många fler som skulle behöva hjälp än de som vi når i dag, fortsätter Sara Avander.

Hon drar paralleller mellan resurscentra och barnahus då båda bygger på samverkan med den utsatta i centrum, där inte bara kommunerna och länsstyrelsen ingår utan även bland annat polisen, tjejjourer, regionen och andra som möter de här personerna.
– Där vi är nu i det här arbetet handlar mycket om att utbilda och stärka kompetensen. I fas två kommer vi att gå ut och arbeta mer riktat mot målgruppen, men då måste vi känna att vi har den kompetens som vi behöver för att kunna hjälpa dem, fortsätter Sara Avander.

Målgruppen enligt regeringsuppdraget är tjejer mellan 13 och 26 år men i Norrbotten tänker man bredare och vill erbjuda stöd och hjälp både till yngre och äldre som är utsatta.

Övriga län som deltar i projektet är Kronoberg, Västra Götaland och Gävleborgs län.

Föregående Nästa