Hon vill hjälpa barn som växer upp i missbruksfamiljer

Som 22-åring grundade Olivia Trygg organisationen ”Trygga Barnen” där barn och unga vuxna som vuxit upp i en familj med beroendeproblematik kan få stöd och hjälp. Detta strax efter att hennes egen pappa dött i sviterna av alkoholism.

Publicerad 12 juni 2019
Olivia Trygg Larsen startade organisationen Trygga Barnen som 22-åring, strax efter att hennes pappa dött av alkoholism. Nu vill hon hjälpa andra som växer upp i hem med missbrukande föräldrar.

Olivia Trygg Larsen växte upp i en utåt sett vanlig familj i Djursholm i Stockholm med två framgångsrika föräldrar. När hon var i åttaårsåldern började pappans alkoholkonsumtion att öka och senare utvecklas till ett missbruk. Olivia hade under uppväxten svårt att prata om problemet och mådde under lång tid dåligt av sin pappas missbruk.

När Olivias pappa gick bort 2010 bort grundande hon tillsammans med sin mamma organisationen ”Trygga Barnen” för att kunna hjälpa andra som varit i samma situation som hon själv och lyfta frågorna om missbruk i samhället.

Till Trygga Barnen kan barn och unga vuxna, upp till 25 års ålder som vuxit upp i en familj med beroendeproblematik söka sig. Organisationen har verksamhet över hela landet, bland annat genom projektet "Trygga Hjältar" som presenteras närmare i en kommande artikel samt en jourtelefon, chatt, mejl och sociala medier. I Stockholm finns även möjlighet för ungdomarna att delta i olika gruppverksamheter och aktiviteter. Tre kvällar i veckan håller man öppet hus i lokalerna på Gärdet i Stockholm, dit ungdomar från hela Storstockholm, som har svårt att få ro hemma kan komma för att plugga, vila, spela eller umgås med andra. Man erbjuder även stödverksamhet i form av bland annat stödsamtal och kontaktpersoner, hjälp med konkreta saker som att följa med och stötta barnet i möten med socialtjänsten och liknande.

– Vi har också något som vi kallar "Trygga Högtider", där vi ordnar exempelvis alkoholfria julfiranden och midsommarfiranden dit ungdomarna kan komma, tillsammans med någon de känner sig trygga med, för att få det firande som man kanske inte skulle ha fått hemma. Vi brukar ha vårt firande några dagar innan julafton eller midsommar för att det ska vara lättare för alla att kunna vara med, berättar Olivia Trygg Larsen.
– Även om man bor i familjehem och därigenom har fått trygga högtider är man givetvis välkomna att fira med oss ändå, man kanske har lust att komma till oss tillsammans med sin biologiska förälder, fortsätter Olivia Trygg Larsen.

Det andra benet i verksamheten är förebyggande påverkansarbete och tar form bland annat som föreläsningar i skolor och jobbar också på olika sätt att nå ut till näringslivet.
– En av styrkorna vi har är identifikationen, vi som arbetar inom organisationen har egna erfarenheter av att växa upp i ett hem med exempelvis missbruk eller psykisk ohälsa och vi vågar prata om det. Därför tror vi att ungdomar som själva har det jobbigt vågar höra av sig till oss med sina frågor eller problem, säger Olivia Trygg Larsen.

– Min målsättning med Trygga Barnen är att förmedla hopp till de barn och ungdomar som är mitt uppe i det som jag har gått igenom och få dem att förstå att de har rätt att må bra. Det vill vi göra genom att blanda konkret stöd, men även försöka ge ungdomarna en meningsfull fritid, säger Olivia Trygg Larsen.
– Det har varit en lång resa att bygga upp organisationen, vi har vuxit och utvecklats i den takt vi har haft möjlighet till. Vi har många som ställer upp ideellt och jobbar för att hjälpa ungdomarna till en trygg uppväxt och välmående, säger Olivia Trygg Larsen.

Föregående Nästa