Framgångsrik samverkansmodell sprids

Sedan 2017 har stadsdelar i Göteborg jobbat enligt den så kallade Islandsmodellen, en modell där polis och socialtjänst agerar tillsammans i den akuta situationen då ett barn misstänkts ha utsatts för eller bevittnat våld i hemmet. Nu sprids modellen över hela Göteborgs stad och även till andra kommuner runt om i landet.

Publicerad 23 november 2021
Pojke tittar ut genom fönstret Pojke tittar ut genom fönstret
Genom att samverka med polisen blir socialtjänsten inkallad direkt när det kommer ett larm om våld i hem där det finns barn. Nu sprids den så kallade Islandsmodellen över hela Göteborg och till andra kommuner i landet.

När polisen får ett larm om en våldsam situation, och det finns barn i hushållet, ska socialtjänsten kopplas in med en gång, oavsett tid på dygnet. Det är utgångspunkten i Islandsmodellen som nu införs i hela Göteborgs stad från att tidigare enbart testats i några stadsdelar. På så vis kan socialtjänsten snabbt få ett grepp om situationen och göra en skyddsbedömning för barnet och den våldsutsatta. Socialtjänsten får också möjlighet att dokumentera fysiska skador och prata med barnet på plats.

Bättre skyddsbedömningar
– Vi kan stötta och prata med barnet och den våldsutsatta direkt i den akuta situationen, medan det så kallade ”motivationsfönster” ännu är öppet. När det värsta har lagt sig sjunker ofta den våldsutsattas motivation till att ta emot stöd och hjälp och då finns det en risk att barnen hamnar emellan och inte får det stöd och den hjälp de har rätt till. Vi kan dessutom göra en bättre skyddsbedömning för barnet, när vi på plats kan bilda oss en uppfattning om vad som händer i barnets hemmiljö, än att gå på vad som skrivits i en polisrapport, säger Lena Biström, förste socialsekreterare, Socialjouren, Göteborgs stad.

Metoden att erbjuda stöd och hjälp på plats ska skydda och avlasta barnet, detta gäller för alla som är under 18 år. Förut har det kunnat dröja många timmar innan socialtjänsten har blivit inkopplad och när den akuta situationen är över kan det bli svårare för socialtjänsten att göra sitt jobb.

Böcker ska ge förståelse
– Viktigt för oss när vi är på plats är att ge barnet uppmärksamhet, att få dem att förstå att de aldrig bär skuld eller ansvar för det som hänt. Vi har också böcker som vi delar ut till barnen och nallar till de yngre barnen. Böckerna ska ge barnen en förståelse för vad de har varit med om och att de inte är ensamma i sin situation, säger Lena Biström.

Böckerna är framtagna av VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, som drog igång Islandsprojektet 2015.
– En annan stor vinst med Islandsmodellen är att det finns ett bra underlag i rättsligt sammanhang för vidare utredning. Vi ger även stöd till den våldsutsatta när vi är på plats och avlastar polisen så att de kan fokusera på förhör och utredning av det som har hänt.

Pilotprojekt i Stockholm
Islandsmodellen har lockat intresse från andra kommuner runt om i landet. Stockholm har nyligen inlett ett pilotprojekt och flera andra kommuner har hört av sig.
– Vi har bara positiva erfarenheter så här långt. Det här är det bästa sättet att jobba på och helt i linje med Barnkonventionen, säger Lena Biström.

Fakta: Islandsmodellen

Islandsprojektet startade 2015 i Göteborg med syftet att utveckla ett konkret och effektivt samarbete/samverkan mellan polis, åklagare, socialjour, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Samarbetet/samverkan fokuserades i projektet på handläggning och uppföljning på en operativ nivå vid akuta våldshändelser i familjer med barn.

Föregående Nästa