Forskare undersöker varför det är så svårt att rekrytera nya familjehem

Svårigheterna kring att rekrytera familjehem ska nu kartläggas och analyseras av forskare på Linköpings universitet. – Jag hoppas att vi ska komma fram med resultat som kan ge användbara verktyg i rekryteringen, säger forskaren Judith Lind.

Publicerad 30 juni 2021
Forskare på Linköpings universitet ska ta reda på varför det är så svårt att rekrytera familjehem. Foto: Pixabay

Alldeles för få svenskar vill bli familjehem och många kommuner brottas med svårigheter att rekrytera nya familjehem samtidigt som behovet är stort. Forskare på Linköpings universitet ska nu ta reda på varför inte fler söker till att bli familjehem, vad som avgör om en familj ses som lämplig, varför en del intresseanmälningar dras tillbaka och hur konkurrensen mellan olika kommuner hanteras.

Judith Lind, Linköpings universitetJudith Lind, forskare på Linköpings universitet. 

– I planeringsstudien som vi gjort i två kommuner kan vi konstatera att det är få av dem som anmäler sitt intresse som går igenom hela processen och blir familjehem. De två kommunerna vi tittade på fick in knappt 20 intresseanmälningar under ett drygt halvår och av dem fick den ena kommunen ut ett familjehem och den andra kommunen sju, berättar Judith Lind.

Kommer pågå till 2025
Forskningsprojektet ”Familjehem sökes. Rekrytering, bedömning och samverkan inom familjehemsvården” har nyligen fått 5,8 miljoner från Forte och kommer att pågå till och med år 2025.

– Det vi gjort under planeringsskedet är att ta fram en ”utredningslogg” där vi kan följa rekryteringsprocessen, och även fånga upp dem som ansökt men inte bedömts lämpliga eller som själva dragit tillbaka sin ansökan. Vi kommer också att följa samverkansprojekt mellan kommuner kring rekrytering och utredning av familjehem och se hur det påverkar hur många nya familjehem som man får fram, fortsätter Judith Lind.

I studien kommer man också att fråga slumpmässigt utvalda svenskar om vilken syn de har på familjehemsuppdraget och på sina egna möjligheter att vara familjehem.

– Min förhoppning är att våra resultat ska leda fram till verktyg som kan underlätta rekryteringsarbetet, säger Judith Lind.

Föregående Nästa