Kortlek som gör samtal med barn lättare

Socialstyrelsen har lanserat en kortlek med 26 så kallade dialogkort som ska göra det enklare att prata med barn om hur de känner, tycker och tänker.

Publicerad 24 juni 2021
Dialogkorten kan beställas från Socialstyrelsens hemsida.

Dialogkorten är kopplade till brukarundersökningen Att lyssna på barn i familjehem, vars resultat publicerades i våras. I undersökningen har 341 familjehemsplacerade barn i åldrarna 9-17 år deltagit och berättat om hur de ser på sin situation under den tid som placeringen pågår. Undersökningens resultat har sammanställts i rapporten som är länkad ovan. 

– När vi arbetade fram en plan för hur vi skulle sprida resultatet av undersökningen identifierade vi just familjehemsplacerade barn som en grupp vi ville nå med information om undersökningens resultat. Av den anledningen har vi tagit fram dialogkorten. De innehåller fakta och citat som är hämtade från undersökningens rapport. Tanken är att socialtjänsten ska kunna använda korten för att prata om undersökningen med familjehemsplacerade barn. Man kan helt enkelt se det som ett annat sätt att presentera undersökningens resultat, med barnen som målgrupp, säger Antonia Eriksson, kommunikatör på Socialstyrelsen.

Korten är tänkta att användas flexibelt, men innan ditt möte med barnet kan det vara bra att välja ut ett antal kort. I mötet kan du sedan presentera korten och be barnet välja ett eller flera kort som hen vill prata om, eller så kan du själv föreslå vilka kort ni ska prata om. Dialogkorten har citat och fakta som är knutna till de områden som finns i undersökningen. Områdena är:

  • Familjehemmet
  • Familj och nätverk
  • Skola, kompisar och fritid
  • Hälsa och mående
  • Socialtjänsten
Föregående Nästa