Förening för föräldrar till placerade startar i Helsingborg

Föräldrar som fått sitt barn placerat har rätt att få stöd och råd. I Helsingborg har man startat en föräldraförening, där föräldrar som varit i liknande situationer ska kunna stötta och hjälpa andra.

Publicerad 25 februari 2019
I Helsingborg drar man nu igång en föräldraförening som ska ge stöd till föräldrar som har sina barn placerade. Från vänster ses: Tommy Grundström, projekt/utvecklingsledare, Erik Aludden ordförande och Tina Wilhelmsson, kassör i PUFF.

Socialförvaltningen i Helsingborgs kommun började redan 2014 att utreda hur man skulle kunna erbjuda ett bra stöd till de föräldrar som fått sitt barn placerat. 2017 fortsatte arbetet tillsammans med en grupp föräldrar som har egen erfarenhet av att ha sina barn placerade. Det man kom fram till var att kommunens socialförvaltning skulle starta upp en stödverksamhet där föräldrar kan välja att få sitt stöd från PUFF:s – Placerade ungas föräldraförening- stödpersoner med egen erfarenhet eller stöd från en tjänsteperson. Verksamheten är helt fristående från socialtjänstens myndighetsutövning. Just att föräldrar kan möta andra som varit i liknande situationer är en viktig del av verksamheten och PUFF ligger nu i startgroparna för sin verksamhet.

Stöd från någon som varit i liknande situation
– Grunden till det här är att det ibland kan vara svårt att nå varandra för brukaren och socialsekreteraren, man behöver hitta sätt att mötas och att någon som tidigare gått igenom ungefär samma saker kan finnas med som stöd under tiden tror vi ska kunna leda till en bättre kommunikation där parterna förstår varandra bättre, säger Erik Aludden, ordförande i den nya föreningen.

Ska utbilda stödpersoner
Socialförvaltningen kommer att utbilda föreningens blivande stödpersoner som sedan ska matchas med en brukare och finnas till hand så länge brukaren själv vill det.
– Eftersom det här inte är någon biståndsverksamhet så krävs det inga ansökningar eller att man ska beviljas något under en viss tid. Man kan vända sig direkt till föreningen eller till det professionella stödet och få den hjälp man behöver så länge man själv vill, berättar Tommy Grundström, utvecklings- och projektledare på socialförvaltningen i Helsingborgs kommun, som kommer att vara den tjänsteperson från kommunens sida som ska jobba med att stödja föreningen och handleda stödpersonerna.

4-5 personer intresserade från start
I dagsläget har 4-5 personer visat intresse för att bli stödperson, men man tror att det ska bli betydligt fler när verksamheten har kommit igång ordentligt.
– Det viktiga är att man har egna erfarenheter av att ha sitt barn placerat om man vill bli stödperson och att man nu har en stabil tillvaro där man kunnat lägga detta bakom sig och inte själv har ett pågående trauma. Jag hade själv uppskattat att den här verksamheten funnits när mitt barn placerades, säger Tina Wilhelmsson, kassör i PUFF.

Sprida information om verksamheten
För tillfället pågår mycket praktiskt uppstartsarbete med att leta lokal, skaffa telefon och hemsida bland annat men man hoppas att så fort som möjligt vara igång med stödverksamheten.
– Vi ska även presentera oss för socialnämnden och sprida information till alla som jobbar i förvaltningen om att vi finns. Tanken är att de ska informera föräldrar som är i behov av stöd om verksamheten och lämna kontaktuppgifter till PUFF och det professionella stödet, säger Tommy Grundström.

Ideellt uppdrag
Att vara stödperson är i grunden ett ideellt uppdrag, men ett visst ekonomiskt arvode kommer betalas ut exempelvis om personen måste ta ledigt från sitt jobb för att följa med på ett möte. Upplägget kring arvodet kommer att vara ungefär detsamma som för gode män och kontaktpersoner.

Bygga upp nordiskt nätverk
Förutom att erbjuda stödpersoner vill PUFF även vara en samlingsplats för föräldrarna och även kunna arrangera föreläsningar och liknande.
– Vi har besökt liknande verksamheter i Norge och Danmark. I Sverige finns inte så många motsvarigheter, vi har tittat på den verksamhet som finns i Stockholm. Min förhoppning är att vi på lite sikt ska kunna bygga upp både ett nationellt och ett nordiskt nätverk för de som arbetar med stöd till placerades föräldrar, säger Tommy Grundström.

Föregående Nästa