Familjehem ska utbildas i att skydda hedersvåldsutsatta

I höst kommer flera familjehem och socialsekreterare att få utbildning kring hedersrelaterat våld och skydd av hedersvåldsutsatta. – Det är viktigt att familjehemmen som tar emot de här placeringarna har rätt kunskaper från början, säger Naska Ismail på utbildningsföretaget Aviva.

Publicerad 15 juni 2020
Familjehem behöver utbildas i att skydda hedersutsatta personer.

Aviva håller utbildningar och föreläsningar i frågor relaterade till hedersproblematik. Det finns många yrkesgrupper som behöver kunskap kring hedersrelaterat våld, allt från lärare till sjukvårdspersonal, polis och socialtjänst. En het fråga just nu handlar om skydd av personer som varit utsatta för hedersrelaterat våld.

Naska Ismail föreläser och utbildar bland annat i hur man skyddar hedersvåldsutsatta. 

Hon har tidigare arbetat som skyddskoordinator och gjort skyddsbedömningar på uppdrag av socialtjänsten. Idag föreläser hon om hedersrelaterat våld och förtryck och arbetar med skyddade individer för att stärka deras inre och yttre skydd.

– Vi vet idag ganska mycket om hedersrelaterat våld i sig. Det vi inte är lika insatta i är hur vi jobbar med skyddet för de som är utsatta för hedersrelaterat våld på bästa sätt, säger Naska Ismail.

Hedersrelaterat våld handlar om att någon vill kontrollera och begränsa en annan människas sätt att leva sitt liv. Det kan exempelvis handla om tvångsgifte eller bortförande med motivet att upprätthålla familjens heder.

Familjehemmens viktigaste uppgift är att ge trygghet
En insats för att skydda någon som är utsatt kan vara placering i familjehem. Det är då viktigt att familjehemmet har rätt kunskaper om vad det innebär i praktiken att ta hand om någon som behöver skyddas och att placeringen kombineras med rätt stödinsatser för att personen ska kunna bearbeta det som hon eller han varit med om.

– Familjehemmets viktigaste uppgift att fokusera på är att ge personen trygghet. Stödet och bearbetningen av det som personen varit med om behöver ske av professionella, menar Naska Ismail.

Hon kommer i höst att hålla utbildningar för familjehem och socialsekreterare som har hand om hedersvåldsutsatta placeringar.

Föregående Nästa