Digital utbildning om traumavård för barn ska tas fram

Linköpings universitet ska ta fram ett digitalt program för kompetensutveckling inom psykiatrisk traumavård. I första hand riktar det sig till personal inom första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa samt till personal i barn- och ungdomspsykiatrin.

Publicerad 11 juni 2020
Flicka med en nalle sitter på en träbro Flicka med en nalle sitter på en träbro
Linköpings universitet har fått i uppdrag att ta fram ett kompetensutvecklingsprogram inom traumavård. Programmet ska även digitaliseras.

Yrkesverksamma som arbetar med vård av traumatiserade barn och unga behöver ha kunskap som grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Linköpings universitet har därför redan tidigare fått i uppdrag att ta fram och genomföra ett program för kompetensutveckling för personal inom första linjens vård och den specialiserade psykiatrin för barn och unga. Nu har man från regeringen bestämt att programmet även ska digitaliseras.

– Spridningen av covid-19 har inneburit att hälso- och sjukvården är hårt belastade. Behovet av psykologiskt stöd och hjälp har inte minskat och barn och unga som har blivit utsatta för trauman är en särskilt utsatt grupp. Kompetensutveckling behöver även finnas tillgänglig digitalt så att personal inom vården och psykiatrin kan erbjuda bästa möjliga hjälp, säger socialminister Lena Hallengren.

Universitetet ska även analysera hur utbildningen bör utformas för att säkerställa användbarhet och nytta och utifrån analyserna ta fram, digitalisera och tillgängliggöra utbildningen i tillämpliga delar.

– Vi är väldigt glada och stolta över att ha fått ett nytt regeringsuppdrag för att utveckla och digitalisera #traumapåkartan för att på så sätt nå ut med kunskap kring barn och trauma till hela landet under 2020-2023, säger Maria Schillaci, programchef på Barnafrid, nationellt centrum för att samla och sprida kunskap om våld och övergrepp mot barn.

Slutredovisning för hela uppdraget är den 15 februari 2023.

Föregående Nästa