Bris verkar för att fler ska kunna stötta barn som flytt

Under de senaste tre åren har Bris drivit projektet ”Tillsammans för barn som flytt”. Syftet har varit att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga med erfarenhet av krig och flykt.

Publicerad 3 februari 2020
Somaya Ghanem är TRT-gruppledare inom Bris gruppstöd. Bris vill både direkt stötta barn och ungdomar som flytt från krig och katastrofer men också utbilda personer som möter dessa barn i sitt yrke så att de ska kunna hjälpa ännu fler.

Barn och ungdomar som flytt från krig eller katastrofer mår ofta dåligt av sina upplevelser, oavsett om de flytt ensamma eller tillsammans med sin familj.

Bris startade under i början av 2017 projektet ”Tillsammans för barn som flytt” där man både jobbat med att direkt stötta de drabbade barnen och ungdomarna i en gruppverksamhet, men också med att utbilda personer som möter de här barnen i sin profession för att de lokalt ska kunna start liknande gruppverksamhet som den Bris bedrivit och för att sprida kunskap om trauma och hur vuxna kan vara ett stöd.

Traumafokuserad gruppintervention
Metoden som man använder sig av är TRT, Teaching Recovery Techniques, som är en KBT-baserad, traumafokuserad gruppintervention som ska ge barnen och ungdomarna nya färdigheter och strategier för att hantera de svåra och traumatiska händelser som de varit med om, men också ge dem verktyg för att kunna möta sina rädslor. Programmet är utvecklat av Children and War Foundation i Norge och har med goda resultat använts för traumadrabbade barn och ungdomar i ett antal länder som drabbats av katastrofer och konflikter. TRT har översatts och anpassats av forskare vid Uppsala universitet.

I gruppverksamheten träffas deltagarna fem gånger, ungefär 2-2,5 timme per gång, där man arbetar med olika teman som traumasymptom, minnen, känslor med mera. Ungdomarna får också en chans att möta andra som varit i samma situation.

Jobba med kontext och att lära känna varandra
– När vi började använda metoden såg vi ganska snabbt att vi behövde jobba mycket mer med kontext. Vi lade till inledande och avslutande träffar där deltagarna får möjlighet att lära känna varandra, berättar Somaya Ghanem, TRT-gruppledare inom Bris gruppstöd.

TRT riktar sig till barn mellan 8 och 18 år. Till en början fokuserade man enbart på de ensamkommande, men efterhand har man även tagit med barn och unga som flytt tillsammans med sin familj, men som ändå bär på traumatiska upplevelser. Även barnets omsorgsperson erbjuds två träffar för att få information och stöd i hur den kan vara ett så bra stöd som möjligt för den drabbade.

Utbilda yrkesverksamma 
Förutom att möta barnen har ett stort arbete i projektet varit att utbilda yrkesverksamma som träffar de här barnen för att de lokalt ska kunna erbjuda det stöd och hjälp som de här barnen behöver.

– Fram till idag har vi utbildat ungefär 200 gruppledare. Vad som händer nu när projekttiden är slut är oklart, men vi hoppas att kunna fortsätta sprida den här metoden. De vuxna som möter de här barnen måste känna sig i trygga i att de vet hur de ska agera och stötta, säger Somaya Ghanem.

Föregående Nästa