Vad händer när unga flyttar från familjehemmet?

Den frågan ska två forskare svara på och för att ta reda på det söker man nu familjehemsföräldrar att intervjua.

Publicerad 31 januari 2020
Två forskare ska ta reda på vad som händer då en placerad ungdom lämnar familjehemmet för att stå på egna ben.
Ingrid Höjer, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, söker familjehemsföräldrar att intervjua till en ny studie. 

Bakom studien står forskarna Ingrid Höjer från Sverige och Inger Oterholm från Norge. De vill intervjua familjehemsföräldrar (individuellt eller i par) för att få veta mera om vad som händer då unga lämnar familjehemmet för att stå på egna ben. Forskarna söker därför familjehemsföräldrar som har erfarenhet av minst en placering av en ung person i åldrarna 15 - 18 år. Placeringen skall ha varat i minst ett år, och ha avslutats inom en femårsperiod från det att intervjun genomförs. Både "traditionella" familjehem och placeringar inom den unges eget nätverk (släktingplaceringar) kan komma ifråga. 15 familjehemsföräldrar skall intervjuas i varje land – totalt 30 familjehemsföräldrar.

– Intervjun kommer att ta 1 – 2 timmar, och görs på en plats som du/ni själva väljer – hemma hos er, på universitetet eller på någon annan plats där det går att tala ostört. Om du bor i närheten av Göteborg (inom en radie av ca 10 mil) kan vi träffas, annars kan vi också göra intervjun via telefon eller via Skype. De utskrivna intervjuerna kommer att anonymiseras vad gäller personuppgifter som namn och platser. Det är helt frivilligt att delta i projektet och du/ni kan när som helst välja att avsluta intervjun utan att behöva ange ytterligare skäl, berättar Ingrid Höjer.

Är du/ni intresserad av att delta? Maila till Ingrid Höjer, Ingrid.Hojer@socwork.gu.se, för mer information.

 

Ann-Louise Larsson
Föregående Nästa