FaCO har verkat för familjehemmen i 40 år

I 40 år har FaCO, Familjevårdens centralorganisation, arbetat för att utveckla och utbilda familjehem och andra inom familjehemsvården. Nu väntar ett stort jubileum.

Publicerad 8 mars 2023
Niina Stenander är ordförande i FaCO sedan 2022.

Familjevårdens centralorganisation, FaCO, har tre stora uppdrag. Det första handlar om att vara länken mellan medlemmar och beslutsfattare, bland annat som remissinstans när det gäller lagändringar inom socialtjänstområdet. Den andra delen av uppdragen är att verka för en nyanserad bild av familjehemsvården och att vara rösten utåt för familjehemmen.

– Den tredje och viktigaste delen av FaCO´s uppdrag är att stärka familjehemmen i deras uppdrag. Det gör vi bland annat genom utbildningar och nätverksträffar, berättar föreningens ordförande Niina Stenander.

Hon och hennes familj har varit familjehem i fem år men har i tidigare yrkesroller jobbat nära socialtjänsten och sett behovet av familjehem.

– Redan då väcktes tanken, sedan har vi väntat på rätt tillfälle. För fem år sedan bestämde vi oss, då hade våra egna barn blivit äldre och det passade oss bra att ta emot placeringar, berättar hon.

Bidrar till att göra skillnad
För två år sedan började Niina engagera sig i FaCO och sedan 2022 är hon ordförande. Hjärtefrågorna handlar om anknytning och barns rätt till en trygg uppväxt. Genom sitt stora kontaktnät hoppas hon kunna bidra till att göra skillnad för både barn och familjehemsföräldrar.

– Jag har bra kontakt med vår nya socialtjänstminister och kommer ha direkt dialog med henne, men vi kommer också formellt att svara på remisser och jobba för att skapa opinion. Det känns som att vi har vind i seglen, frågorna är på agendan hos beslutsfattarna. Nu handlar det om att se till att skutan håller rätt kurs och att driva på åt rätt håll om vi ser att det går åt fel håll, säger hon.

Samtidigt som FaCO lägger 40 år bakom sig går organisationen in i en förnyelsefas. En stor del av styrelsen är nya och det har gett en nystart inom vissa områden.

– Bland annat har vi börjat jobba mer med sociala medier och att synas mer. Dels för att få mer uppmärksamhet för frågorna vi driver, dels för att locka fler familjehem att bli medlemmar. Vi kommer också jobba för att träffas mer ute i landet än vad vi har gjort de senaste åren, säger hon.

Firar med stor fest
Inom kort kommer organisationen fira sitt 40-års jubileum med en stor fest i Nyköping. Fokus kommer förstås ligga på barnen och att göra en rolig och minnesvärd för dem, men de vuxna kan se fram emot en föreläsning med Lilla Speedos mamma. Artisten Tusse, som själv varit placerad, kommer att stå för underhållningen.

– Det blir en stor fest med många familjehem, jourhem och kontaktfamiljer på plats och ett bra avstamp för vårt arbete framåt. Jag hoppas att familjehemmen kommer märka att det händer mycket nytt inom FaCO och att de vill fortsätta vara med på vår resa, säger Niina Stenander.

Föregående Nästa