Elevhälsan ska bli bättre på att stötta barn med psykisk ohälsa eller missbruk i familjen

– Barn som är anhöriga till någon med psykisk ohälsa, missbruksproblematik eller svår fysisk sjukdom tar ofta ett mycket stort ansvar för sin familjesituation. Många mår väldigt dåligt, säger Marie Rydell, projektledare på Anhörigas Riksförbund, som tagit fram en ny metod för elevhälsan att identifiera och stötta dessa barn.

Publicerad 7 oktober 2022
Marie Rydell har lett arbetet med att skapa det nya metodmaterialet för att skolan lättare ska kunna nå barn som är anhöriga. Foto: Michael Nystås/Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund har tagit fram en metod som ska användas av elevhälsan på landets skolor för att hitta och identifiera barn som är anhöriga till vuxna med psykisk ohälsa, missbruk eller svår fysisk sjukdom. Forskning visar nämligen att elevhälsan på Sveriges grundskolor sällan får kännedom om barn som är anhöriga.
– Många barn gör allt för att dölja sin situation men all sorg kan också göra att barnet blir ledsen, arg och beter sig stökigt på lektionerna. Skolarbetet kan bli lidande och lärarna har svårt att stötta på rätt sätt, säger Marie Rydell, projektledare på Anhörigas Riksförbund.

Risken finns också att barn i onödan utreds för diagnoser på grund av sitt beteende, när det egentligen handlar om en svår anhörigsituation.
– De får inte alls samma förutsättningar till en bra skolgång som sina klasskamrater, menar Marie Rydell.

Gratis material att ladda ner
Materialet som tagits fram består av lärarhandledningar, presentationer och diskussionsbilder som pedagoger kan använda sig av under lektionstid. Det är tänkt att ge stöd i arbetet med att identifiera anhöriga men också tips på hur man som pedagog kan arbeta vidare och stötta dessa barn utifrån deras individuella behov. Allt finns att ladda ner på Anhörigas Riksförbunds hemsida och lanserades i samband med internationella anhörigdagen den 6 oktober.

– Vi jobbar också för ett ökat samarbete mellan olika samhällsinstanser, som vård och skola. Med ändrade sekretesslagar och samtycke från familjen skulle till exempel vården kunna informera elevhälsan om anhöriga barn. Det är vi vuxna som ska ta det stora ansvaret, inte barnen, säger Marie Rydell.

Föregående Nästa