18 700 barn var familjehemsplacerade under 2021

18 700 barn och ungdomar var placerade i familjehem under 2021. Familjehem är den vanligaste placeringsformen. Fler vårdnadsöverflyttningar har genomförts under året, däremot minskar antalet barn med kontaktfamilj eller kontaktperson.

Publicerad 29 september 2022
Under 2021 var 18 700 barn och ungdomar placerade i familjehem och totalt 26 200 fick en heldygnsinsats någon gång under året. Foto: Pixabay

Totalt fick 26 200 barn en heldygnsinsats någon gång under 2021. Majoriteten av alla som fick en heldygnsinsats var över 15 år, och de flesta pojkar. Antalet har minskat med knappt 1 100 sedan 2020, enligt Socialstyrelsens nya sammanställning om socialtjänstinsatser till barn och unga under 2021.

Socialstyrelsen konstaterar också att de flesta insatserna under 2021 var frivilliga, så kallad SoL-placeringar. Den vanligaste placeringsformen är fortsatt familjehem. Under 2021 var 18 700 barn och ungdomar placerade i familjehem, vilket är cirka 700 färre än ett år tidigare. Fördelningen mellan pojkar och flickor har jämnat ut sig till 51 procent pojkar och 49 procent flickor. 2020 var motsvarande siffror 53 procent pojkar och 47 procent flickor.

Den näst vanligaste placeringsformen var HVB, hem för vård och boende. 6 000 barn och ungdomar var HVB-placerade under 2021, vilket är hela 2 300 färre än ett år tidigare. Här är det fler pojkar, 59 procent mot 41 procent flickor.

”Antalet HVB-placeringar har mer än halverats sedan år 2018. Minskningen har varit tydligast bland pojkar 15 år och äldre”, skriver Socialstyrelsen i sin rapport.

Även inom stödboende minskar antalet placerade. Under 2021 gavs insatsen till 2 300 barn och ungdomar, vilket är 930 färre än 2020. Av de placerade på stödboenden varr 61 procent pojkar och 39 procent flickor.

Socialstyrelsen konstaterar också att antalet vårdnadsöverflyttningar för placerade barn har ökat. Under 2021 genomfördes 432 ärenden där vårdnaden flyttades över till familjehemmet. Motsvarande siffra 2020 var 319.

Färre barn och ungdomar fick öppenvårdsinsatser, den första november 2021 hade knappt 32 500 minst en behovsprövad öppenvårdsinsats, vilket är en minskning med 2 800 individer sedan 2020. Antalet barn med kontaktfamilj eller kontaktperson har minskat ytterligare och nu nere i en halv procent, från en procent under 2020.

Föregående Nästa