Vårdnadsöverflytt mer med ”i tänket” i Partille

För några år sedan började Partille kommun att jobba mer aktivt med vårdnadsöverflyttärenden än tidigare. "Nu följer vi lagstiftningen och överväger särskilt om det är lämpligt att vårdnaden flyttas över till familjehemmet efter tre års placering i samma familjehem. Det är barnets bästa som ska vara avgörande", säger Anna-Karin Eglén och Katarina Stål, enhetschefer i Partille kommun.

Publicerad 5 februari 2021
Tre barn som går ifrån kameran Tre barn som går ifrån kameran
I Partille kommun jobbar man idag mer aktivt med vårdnadsöverflyttsärenden än för några år sedan.

Om ett barn varit placerat i samma familjehem under tre år ska socialnämnden enligt gällande lagstiftning särskilt överväga om en överflyttning av vårdnaden till familjehemmet är förenligt med barnets bästa. Är barnet rotat i familjehemmet och ser familjehemmet som sitt eget hem och familj samt om bedömningen är att barnet kommer vara placerat under resten av sin uppväxt, ska en utredning göras för att socialnämnden ska kunna ta ställning till om det är lämpligt att ansöka om att vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna.

En vårdnadsöverflytt innebär att familjehemsföräldrarna har samma skyldigheter och rättigheter som biologiska föräldrar, med undantag för försörjningsskyldighet och arvsrätt. Socialtjänsten fortsätter att betala ut ersättning till familjehemmet även efter att en vårdnadsöverflyttning är gjord. De nya vårdnadshavarna erbjuds också stöd från kommunen i vissa frågor.

– Jag började jobba som enhetschef för familjehemsgruppen i Partille kommun 2009 och det året hade man gjort en vårdnadsöverflytt. Åren därpå gjorde vi också ett par överflyttar, berättar Anna-Karin Eglen.

Började jobba mer aktivt
För några år sedan bestämde sig Partille kommun för att mer aktivt börja jobba med vårdnadsöverflyttningar, berättar Anna-Karin Eglén. Man gick då igenom samtliga 45 placeringar, som inte var ensamkommande, och gick även ut med information till de familjehem som eventuellt var lämpade för att få vårdnaden.
– Det resulterade i att vi gjorde 10 överflyttningar som alla gick igenom. Nu har vi tänket med oss i vardagen och agerar enligt det som lagen kräver av oss.

Att jobba aktivt med vårdnadsöverflytt kommer bli allt viktigare för socialtjänsterna. Socialutskottet har nyligen röstat igenom ett lagförslag där man vill se fler vårdnadsöverflyttar och att detta prövas tidigare än vad som sker idag. Alldeles för många barn får vänta i åratal på att familjehemsföräldrarna ska bli deras vårdnadshavare och för en del sker det inte alls.

Stort ingrepp som kräver gedigen utredning
Anna-Karin Eglén poängterar att en vårdnadöverflytt är ett stort ingrepp och det kräver en gedigen utredning som styrker att det är lämpligast för det placerade barnet.

– I och med en vårdnadsöverflytt avslutas den uppföljning barnet har av sin barnsekreterare och även det mer omfattande stödet till familjehemmet upphör. Då måste vi vara helt säkra på att det fungerar bra i familjehemmet för barnet. Det är viktigt att familjehemmet kommit in sin roll och att barnet är rotat och tryggt i familjehemmet. Familjehemmet ska också vilja bli särskilt förordnad vårdnadshavare och ha förutsättningarna för det, säger hon. En ytterligare aspekt är att barnets umgänge med sina biologföräldrar fungerar på ett, för barnet, bra sätt. Finns det biologiska syskon till barnet är även det en viktig aspekt att ta i beaktande.

Det kan finnas särskilda skäl men sannolikt behöver en placering pågå en tid innan en vårdnadsöverflytt bör bli aktuell så att familjehemmet hinner komma in ordentligt i sin roll och att barnet haft möjlighet att knyta an till familjehemmet på ett tryggt sätt. Återigen så är det barnets bästa som är avgörande och varje ärende är unikt, förtydligar Anna-Karin Eglén.

Ann-Louise Larsson
Föregående Nästa