Trygga Barnen blir del av folkrörelse

Barnrättsorganisationen Trygga Barnen har blivit en del av Generation Peps folkrörelse som arbetar för att alla barn har rätt till hälsa, oavsett livsvillkor.

Publicerad 2 september 2022
Barn som hoppar hage Barn som hoppar hage
Många barn som växer upp i familjer med missbruk riskerar att ha sämre möjligheter till ett aktivt och hälsosamt liv eftersom många får ta mycket ansvar hemma. Därför engagerar sig nu Trygga Barnen i Generation Pep, en folkrörelse som främjar barn och ungas hälsa. Foto: Pixabay

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som funnits sedan år 2016. Tillsammans med bland andra Karolinska Institutet, Folkhälsomyndigheten och över 400 andra företag, organisationer och myndigheter arbetar Generation Pep för att skapa en folkrörelse för barn och ungas hälsa.

Enligt Generation Peps senaste undersökning, Pep-rapporten 2022, är det endast 2 av 10 svenska barn och ungdomar som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet per dag. Aldrig tidigare har det varit så viktigt att engagera sig för att främja rörelseglädje och hälsosamma kostvanor, för alla barn som nu menar organisationen, där numera även Trygga Barnen ingår.

Trygga Barnen är en icke vinstdrivande stiftelse som stöttar barn och unga vuxna som växer upp i hem med missbruk. Många av dessa barn riskerar att ha sämre möjligheter till ett aktivt och hälsosamt liv eftersom många får ta mycket ansvar hemma. Många har därför heller inte möjlighet att delta i idrotts- och föreningslivet.

– Vi vill engagera oss i Generation Pep för att alla barn ska ha samma möjligheter och jämlik hälsa. Alla barn ska få ta del av rörelseglädjes alla positiva effekter, såväl de fysiska som de psykiska, och få möjlighet att prova på olika fritidsaktiviteter, säger Paulina Gunnardo, sakkunnig på Stiftelsen Trygga Barnen.

Föregående Nästa