Ny utbildning ska ge bättre handledning till familjehem

Lunds universitet startar en ny uppdragsutbildning för familjehemshandledare under hösten. – Tanken är att medvetandegöra handledarna, att de vet vad som förväntas av dem och vad som förväntas av familjehemmen, säger Martin Bergström som är en av kursledarna.

Publicerad 24 augusti 2022
Familjehemshandledarna har en viktig roll för att en placering lyckas. Nu startar Socialhögskolan i Lund en ny universitetsutbildning för att ge handledarna rätt verktyg.

Handledning är en tradition inom familjehemsvården men studier visar att handledningen inte alltid har den effekt som önskas, mycket beror på att det inte finns en intervention – ett tydligt program – för hur handledarna ska jobba. Många insatser sätts in före en placering, men när det kommer till handledning är det ofta upp till var och en att utforma sitt arbete.

– Det finns potential att öka lägsta-nivån och få ett bättre slutresultat för familjehemmet och för barnet som är placerat, säger docent Martin Bergström vid Socialhögskolan, Lunds Universitet.

– Många familjehem vet inte vad som förväntas av dem. De blir ibland ålagda uppgifter som inte är deras ansvar. En av familjehemshandledarens uppgifter är att klargöra för familjehemmen vad de ska göra och stärka dem i att säga nej när det gäller uppgifter som inte ingår i deras uppdrag, säger Martin Bergström.

Tydlig handlingsplan
Utbildningen är den första i sitt slag på högskolenivå. För att gå utbildningen ska man vara socionom eller motsvarande och jobba med handledning av familjehem. Utbildningen är helt digitalt och kan sökas av deltagare över hela landet. En av uppgifterna i kursen kommer vara att arbeta enligt programteori i praktiken med ett familjehem. Ett möte med att familjehem ska spelas in och mot slutet av kursen en uppföljning. Dessutom ska deltagarna lämna in en skriftlig uppgift med en tydlig handledningsplan för det aktuella familjehemmet.

Martin Bergström, docent vid Socialhögskolan, Lunds universitet, undervisar på den nya utbildningen för familjehemshandledare. 

– Familjehem hanterar ofta komplexa situationer. Det kommer inte att finnas en modell som funkar för alla, varje handledare behöver använda sin kreativitet. Däremot är det viktigt att handledaren är trygg och säker i sin roll och har rätt verktyg för att kunna ge familjehemmen de verktyg som de behöver i sitt uppdrag, säger Martin Bergström

Ge rätt verktyg
Syftet med kursen är att ge familjehemshandledarna rätt verktyg för att vara det stöd till familjehemmen som de ska vara. För att lyckas med sitt uppdrag är det också viktigt med dokumentation – både att dokumentera vad man gör men också vad man inte gör, för att kunna se och jämföra resultat och dela med sig av sina resultat till andra familjehemshandledare.

– Om du ska kunna förfina ditt resultat är det viktigt att du vet vad du har gjort. Därför är dokumentationen väldigt viktig.

Utbildningen ges på kvartsfart och sträcker sig över två terminer. Kursstart sker under hösten, till att börja med finns 20 platser.

Föregående Nästa