Tove stöttar familjehem på heltid

Med 15 års erfarenhet som familjehem och jourhem stöttar nu Tove Asplund familjehem i Bergs kommun på heltid genom en nyinrättad tjänst som familjestödjare.

Publicerad 17 juni 2022
Bergs kommun i Jämtland satsar på stöd till familjehem genom den nyinrättade tjänsten familjestödjare som Tove Asplund har.

Förra året beslutade Bergs kommun i Jämtland att lämna ett regionalt samarbete kring familjehemsvård och istället sköta allt på egen hand. I samband med detta valde man att satsa på stöd till familjehem och anställde Tove Asplund som familjestödjare – en helt ny tjänst som sätter familjehemmen i fokus.

– Jag har varit familjehem i 15 år och jourhem under de senaste tre åren. Den här tjänsten är något som jag själv känt behov av under min tid som familjehem, berättar hon.

Bergs kommun har ett 15-tal familjehem och Tove har regelbunden kontakt med många av dem, mestadels genom telefon och videomöten men vid behov också genom fysiska möten. Hon tillhör öppenvårdsenheten som är den verkställande sidan av socialtjänsten, och ska även fungera som en länk mellan familjehemmen och myndighetssidan.

– Alla frågor och funderingar kanske man inte vill ta med sin socialsekreterare, som ändå är en myndighet, berättar Tove Asplund.

Tack vare egna erfarenheter under många år har Tove förståelse för familjehemmens situation och kan fungera som ett bollplank både i vardagssituationer med barnet men också kring frågor som gäller uppdraget.

Prioriterar samtal från familjehemmen
– Familjehemmen är ofta ganska utelämnade i sin situation. De har ingen att prata med om problem som uppstår som inte är så allvarliga att de känner att de behöver kontakta sin socialsekreterare, som dessutom ibland kan vara svåra att få tag i på grund av högt arbetstryck och med telefontider. Jag finns tillgängliga hela dagarna och prioriterar samtal från familjehemmen, förklarar Tove Asplund.

Redan när en familj anmäler sitt intresse för att bli familjehem och så småningom utreds är Tove med i processen för att så tidigt som möjligt lära känna familjehemmet och informera om att det finns hjälp och stöd att få – något som hon tror kan vara avgörande i nyrekryteringen av familjehem. Tove ser till att familjehemmen får utbildning, och om behovet finns kan Tove även sitta med under möten som familjehemmet har med myndigheten som tex socialtjänsten. Hon kan också förklara vad som gäller och hur ett beslut kan påverka familjehemmet.

Lagar och regler
– Mitt uppdrag är lite grann att knyta ihop säcken som innehåller min erfarenhet, det finns ändå många inom socialtjänsten som inte är helt insatta i vilket jobb som familjehemmen gör. Jag har fått höra vid ett tillfälle till exempel att ”Så har vi aldrig tänkt”, förklarar hon. Likaså tvärtom, många familjehem som inte förstår helt varför till exempel socialtjänsten gör si eller så, och tänker då på att vi har många lagar och regler kring placering av barn och familjehemsvård som måste följas.

Nyligen genomfördes ”Familjehemmens dag” i kommunen, ett arrangemang som Tove drivit igenom för att familjehemmen – och inte minst barnen – skulle få möjlighet att lära känna varandra, utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

– Det var fantastiskt att se hur barnen fann varandra och kunde uppleva samhörighet. Någon fick reda på att deras lärare hade barn placerade hos sig, och att barn på samma skola också var placerade, fortsätter Tove. Vi bjöd även in FaCO, som informerade familjehemmen om sitt arbete kring familjehemsvården.

Hon hoppas kunna fortsätta med arrangemanget varje år och har även som ambition att under hösten återstarta kommunens familjecentral som varit stängd sedan pandemin.

– Jag har fått otrolig respons från familjehemmen, som tycker det är fantastiskt att en liten kommun som Berg kan erbjuda det här stödet. För mig är det en dröm att få jobba med det här, säger hon.

Föregående Nästa