Stor studie ska visa effekterna av stödinsatsen Tryggare barn

Forskare på Karolinska Institutet ska ta reda på vilka effekter stödinsatsen ”Tryggare barn” har för barn som utsatts för våld eller kränkningar i hemmet. Det finns inga tidigare studier av den här typen.

Publicerad 14 mars 2019
Martin Forster, forskare på Karolinska Institutet, ska leda en studie som ska kartlägga effekterna av föräldrastödsinsatsen "Tryggare barn".

Forskaren Martin Forster, som kommer att leda studien, har tidigare själv jobbat i Stockholms stad, där den här metoden utvecklades för fem år sedan. Han är välbekant med metoden och berättar att det generellt sett finns väldigt lite forskning kring vad som hjälper familjer där våld mot barn förekommer.
– Det vi vill ta reda på är om man kan se större förändringar hos de familjer som fått Tryggare Barn plus normala stödinsatser än hos dem som enbart fått socialtjänstens normala stödinsatser, berättar han.

Följa familjerna upp till 30 månader
– Det vi kommer göra är att slumpmässigt välja ut vilka familjer som får ”Tryggare barn” bland dem som tackar ja till att delta i studien och har möjligheter att följa dem i upp till 30 månader för att se om insatsen kan minska risken för att barnet blir utsatt igen, fortsätter Martin Forster.

Kan bli svårt att hitta villiga familjer
100 familjer behövs till studien och alla kommuner som vill och anser sig ha möjlighet kan delta i studien. Personalen kommer då att utbildas i ”Tryggare barn” för att kunna erbjuda detta stöd till de slumpvalt utvalda familjerna. 
– Hittills har intresset från kommunerna varit stort, svårigheterna med den här studien blir att hitta familjer som är villiga att delta. De befinner sig i en väldigt utsatt situation när insatser av det här slaget är aktuella och då är det naturligt att inte vilja medverka i något sådant här. Vi är medvetna om att det kan komma att ta lång tid att få ihop urvalet, men vi kommer håller på tills vi kommit upp i 100, säger han.

Sätts in direkt när utredningen startas
Tryggare barn är en föräldrastödsinsats som sätts in direkt då en utredning startas kring ett barn som drabbats av våld eller kränkningar i hemmet. Stödinsatsen är individuell och fokus ligger på föräldraskapet och hur man kan hjälpa föräldern att skapa en bra relation med barnet. Metoden används mest i Stockholm, men har under åren även spritt sig till andra håll i landet.
– Om vi kan påvisa positiva effekter av ”Tryggare barn” hoppas jag att det innebär att den kan spridas till fler kommuner. Eftersom vi vet så lite om vilka effekter stödinsatserna har för den här målgruppen är det väldigt viktigt att studier av den här typen göras. Därför är jag väldigt glad att vi har fått medel från Forte för att kunna göra det här arbetet, säger Martin Forster.

Fakta: Tryggare barn

Föräldrastödsprogrammet Tryggare barn riktar sig till föräldrar där en orosanmälan om våld eller kränkning mot barn kommit in till socialtjänsten.

Programmet är individuellt, där behandlare och föräldrar träffas vid sex tillfällen. Fokus ligger på föräldraskapet och hur man kan jobba med att få en bra relation till sitt barn och att förebygga risksituationer mellan barn och föräldrar.

Tryggare barn sätts in direkt då en socialtjänsten kommer i kontakt med föräldrarna och ges parallellt med att utredningen pågår.

Föregående Nästa