Här samlas kunskap om utsatta barn

På kunskapscentret Barnafrid i Linköping samlas forskning, studier och rapporter från hela världen om barn som utsätts för våld och övergrepp. – Förhoppningsvis kan det vi gör här göra skillnad för de här barnen i framtiden, säger Carl-Göran Svedin, initiativtagare och forskningsledare på Barnafrid.

Publicerad 11 mars 2019
Förhoppningen är att Barnafrids kunskapsinsamling ska kunna göra skillnad i framtiden för utsatta barn.
Carl-Göran Svedin är initiativtagare till kunskapscentret Barnafrid vid Linköpings universitet, som samlar forskning och rapport om barns utsatthet från hela världen. 

Barnafrid startades på uppdrag av regeringen 2015. Grundaren Carl-Göran Svedin har dock jobbat i närmare 20 år med att få till den här typen av verksamhet.
– Det har stötts och blötts flera gånger, men man har aldrig riktigt hittat formen för det. 2015 bestämde sig dock regeringen för att prioritera den här frågan och vi var flera som lämnade in förslag. Man fastnade för det förslag som vi på Linköpings universitet hade och utifrån det skapades Barnafrid, berättar Carl-Göran Svedin.

Blivit permanent verksamhet
Verksamheten har nu permanentats och man hoppas på att få fler resurser så småningom. Uppdraget är att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn och göra den tillgänglig för alla som professionellt möter dessa barn – allt från skolpersonal, polis, sjukvård till socialtjänst och familjehem.
– Vi har flera olika nätverk för olika verksamheter och yrkesgrupper där vi försöker sprida kunskaperna och där vi också varje år arrangerar konferenser samt håller kurser och föreläsningar, berättar Carl-Göran Svedin.
Ett socialtjänstnätverk har nyligen startats och ett nätverk för forskare håller på att startas upp.

Lättsmält information
– Vi försöker att göra en del av informationen ”lättsmält” och har bland annat en kategori på vår hemsida som heter ”Värt att veta om” där man får reda på det mest nödvändiga utan att behöva läsa en hel rapport, säger han. Barnafrid bedriver också en del egna projekt, bland annat #traumapåkartan, som handlar om att utveckla kompetensen inom traumavård för personal inom barn- och ungdomspsykiatrin. I slutet av mars ska också ett projekt där man utvärderat de svenska barnahusens verksamhet slutföras och rapporteras. 

Hoppas på ökade medel
– Det finns en stor efterfrågan på vår verksamhet idag och vi har sett att man vill ha mer än vad vi kan ge med de resurser vi har idag. Jag hoppas att vi kan få medel till fler resurser i framtiden så att vi kan växa, säger Carl-Göran Svedin.

Det som han är mest nöjd över att ha åstadkommit under de här åren är att frågor som rör de utsatta barn har lyfts och satts på kartan.
– Barn som utsätts för våld eller andra övergrepp har blivit en riksangelägen fråga som har uppmärksammats av regeringen. Det som vi på Barnafrid jobbar med idag kan förhoppningsvis göra skillnad för de som är drabbade.

Föregående Nästa