Söker berättelser från biologiska barn till stödmaterial

Räddningsmissionen har kommit halvvägs i sitt projekt att ta fram ett stödmaterial för biologiska barn i familjehem och söker nu berättelser från personer som vuxit upp som biologiskt barn i ett familjehem som kan skapa igenkänning och ge bekräftelse till biobarnen.

Publicerad 13 september 2022
Sammanbrott i familjehemsplaceringar beror i en del fall på de biologiska barnen i familjen. Med rätt stöd till biobarnen hoppas Räddningsmission att antalet sammanbrott kan minskas.

För ett och ett halvt år sedan drog Räddningsmissionen i Göteborg igång ett projekt för att stötta biologiska barn som växer upp i familjehem. Många gånger beror sammanbrott i placeringarna på att situationen inte funkar för det biologiska barnet i familjen. Med rätt stöd till de biologiska barnen kan antalet sammanbrott minska, menar Räddningsmissionen som arbetar med att ta ett fram ett stöd- och kunskapsmaterial till biologiska barn i familjehem. Projektet heter ”Syskonstödet” och finansieras av Allmänna arvsfonden.

Annika Leckström, projektledare för "Syskonstödet" på Räddningsmissionen söker berättelser om att växa upp som biologiskt barn i ett familjehem till ett nytt stödmaterial som organisationen håller på att ta fram. 

– Just nu efterlyser vi berättelser från personer som vuxit upp som biologiskt barn i ett familjehem och vill dela med sig av sina erfarenheter. Vi vet att möjligheten att ta del av andras berättelser och känna igen sig i andra berättelser kan stärka och bekräfta familjehemmens egna barn. Självklart är alla berättelser anonyma, säger Annika Leckström, projektledare för Syskonstödet.

Fem filmer
Under projektets första halva har flera workshops genomfört med ungdomar där man arbetat fram olika frågeställningar som är viktiga att ta upp i stöd- och informationsmaterialet. Hittills har fem filmer producerats; Vad är ett familjehem? Hur det blir det i min familj?, Hur jobbar socialtjänsten? Hur är det att vara placerad? Hur blir det för mig? Samtliga filmer är utifrån de biologiska barnens perspektiv.

– Från början tänkte vi enbart ett stödmaterial, men under projektets gång har vi förstått att de biologiska barnen också behöver kunskap, bland annat om hur socialtjänsten fungerar. Därför har vi breddat oss till ett kunskapsstöd, säger Annika Leckström.

Stödmaterialet ska kunna användas både i grupp och enskilt. Det kommer att vara fritt och tillgängligt för vem som helst att använda. Syskonstöds hemsida kommer att rikta sig först och främst till de biologiska barnen, men ska även ha flikar med information till socialsekreterare och familjehemsföräldrar.  

Kan bli del av familjehemsutbildning
– I slutet av året ska vi ha ett möte med Socialstyrelsen som ansvarar för familjehemsutbildningen ”Ett hem att växa i”. Min förhoppning är att vårt material ska vara något som används i familjehemsutbildningar framöver, säger Annika Leckström.

Innan årsskiftet 2023 ska allt i projektet vara färdigt. Då ska hemsidan Syskonstöd och broschyrer med information vara tillgänglig med information, det är också där som de eftersökta berättelserna ska publiceras och de fem filmerna publiceras samt att kunskaps- och stödmaterialet är färdigställt och redo att användas.

Föregående Nästa