”Skyddade – inte gömda”

Behovet av familjehem som kan ta emot skyddade placeringar är stort och kraven på familjehemmen som väljer att ta sig an skyddsplaceringar är höga.

Publicerad 29 april 2021
Behovet av familjehem som kan ta emot skyddsplaceringar, både barn och vuxna, är stort. Men innan man bestämmer sig är det viktigt att se till att man får rätt utbildning och stöd och att företaget eller kommunen man jobbar för har rätt kompetens kring skyddsplaceringar. Foto: Pixabay

– Det är viktigt att familjerna har rätt kompetens för varje enskilt fall. Ett enda fel kan få katastrofala konsekvenser, säger Johanna på företaget Omsorg Skydd Säkerhet AB som arbetar med skyddsplaceringar.

Varje år placerar socialtjänster och polis runt om i landet både barn och vuxna i familjehem och på boenden, eftersom de av olika anledningar behöver skyddas. Det kan vara gängavhoppare, våldsutsatta kvinnor, brottsoffer eller hederskultur som gör att man under en tid behöver leva skyddat.

– Att ta emot en skyddad placering som familjehem ställer stora krav på familjehemmet. Vi handplockar alltid våra familjehem och säkerställer att de får rätt utbildning och stöd från oss. Ett enda fel kan få ödesdigra konsekvenser, säger Johanna.

Företaget Omsorg Skydd Säkerhet AB har jobbat sedan 2013 med skyddsplaceringar. I dag har de ett hundratal familjehem i sitt nätverk men behöver hela tiden fler.

– Intresset för att jobba med skyddade placeringar är stort, men alla passar inte för det och vi är väldigt noga när vi väljer familjehem. I de flesta fall krävs det att en i familjehemmet är hemma på heltid och att man utbildar sig genom oss i vad det innebär att jobba med skyddsplaceringar – det finns en hel del missuppfattningar. En del tror till exempel att man måste leva gömd, det är helt fel, det handlar om att skydda personen på rätt sätt, förklarar Johanna.

Även familjehemmets vardag kan påverkas
Som familjehem måste man dock vara beredd på att även ens egen vardag kan begränsas av att ta emot en skyddad placering.
– Det kan till exempel handla om att man inte kan åka till vissa områden, där den som placeringen skyddas ifrån finns, rör sig eller har starka kopplingar, förklarar Daniel som också jobbar på Omsorg Skydd Säkerhet.

De flesta skyddsplaceringar sträcker sig mellan ett halvår och ett år men för många kommer familjehemmet att spela en stor roll även efter placeringen.

– I hedersrelaterade fall till exempel, där tvingas personen att bryta helt med alla i sin närhet. Familjehemmet blir då de enda som den här personen har att vända sig till, förklarar Johanna.

Självständigt liv är målsättningen
Ofta sker en placering väldigt snabbt, en del bor med familjerna medan andra bor i så kallade bredvidboenden med stöd från familjehemmet.

– Det kan se väldigt olika ut vilka som placeras, ibland kan det vara enskilda ungdomar och ibland mammor med åtta barn. Vi jobbar alltid fokuserat med barnen, de ses ofta som ”medföljande” och får inte alltid det stöd och den hjälp som de behöver. Det är något som är väldigt viktigt för oss, säger Johanna.

Målsättningen med en skyddad placering är alltid att den placerade så småningom ska kunna återgå till ett så normalt, självständigt liv som möjligt. Omsorg Skydd Säkerhet jobbar mycket med att stärka familjerna och göra dem (tillsammans med familjehemmet under placeringstiden) till experter på sitt eget skyddsbehov.

– Numera har förövarna bättre kunskaper i att hitta den de söker och i och med digitaliseringen har det också blivit lättare att kartlägga var personer befinner sig och rör sig. Det är en utmaning för oss som skydda de här personerna, säger Daniel. Absolut svårast att skydda är personer 13-18 år som inte har insikt i och förståelse för sin egen säkerhet. De röjer sig ofta medvetet eller omedvetet.

Se till att få utbildning som familjehem
Kunskapen hos socialtjänsten kring skyddsplaceringar brister ofta, dessutom har det dykt upp många konsulentföretag under de senaste åren, därför bör man som familjehem vara noga med vilka man väljer att samarbeta med.

– Säkerställ att socialtjänsten eller företaget har rätt kompetens och kräv att få utbildning för det uppdrag ni tar. Se till att det finns en genomförandeplan som det jobbas aktivt med samt en plan för medföljande barn, säger Johanna.

I grunden ställs samma krav på familjehemmen som ska ta emot skyddsplacering som på ”vanliga” familjehem.
– Vi vill också att man har ett intresse för skydd och förstår vad det innebär, säger Johanna och Daniel.

Föregående Nästa