Skolfam fortsätter att ge resultat

Allt fler av de familjehemsplacerade barn som deltar i Skolfam går ut nian med godkända betyg. Det visar Skolfams årliga resultatenkät. I år var 79,1 procent av Skolfam-barnen gymnasiebehöriga, vilket inte är långt under riksgenomsnittet på 84,5 procent.

Publicerad 26 november 2018
De barn som deltar i Skolfam lyckas bättre i skolan. I år var nästan 80 procent av de deltagande barnen behöriga till gymnasiet visar en årlig sammanställning.

Skolfam är en arbetsmodell som syftar till att förbättra familjehemsplacerade barns skolresultat. I dagsläget finns 40 aktiva Skolfam-team runt om i landet. Varje team består av en psykolog, en specialpedagog och en socialsekreterare som jobbar tillsammans med barnet för att öka chanserna för barnet att lyckas i skolan.

Skolresultaten blir allt bättre för de barn som deltar i Skolfam, visar en årlig sammanställning. I år deltog sammanlagt 191 barn som slutat årskurs nio under vårterminen och av dem var det 151 som var behöriga att söka till gymnasiet. Förra året var det 77,9 procent som var behöriga till gymnasiet direkt efter nian. Årets riksgenomsnitt för elever i årskurs ligger på 84,4 procents gymnasiebehörighet. 

Den generella statistik över skolresultat för familjehemsplacerade barn (som alltså inte deltagit i Skolfam) som finns är från 2015 och visade då att enbart 60 procent av flickorna och 52 procent av pojkarna gick ut nian med gymnasiebehörighet.

Föregående Nästa