Öppen dialog viktigt för att tonåringar inte ska hamna snett

En öppen kommunikation mellan föräldrar och tonåringar är det bästa sättet att skydda sin tonåring från att hamna snett. Det menar forskare Sabina Kapetanovic, som idag föreläste under ”Förebyggande veckan” i Örebro.

Publicerad 24 november 2018
Sabina Kapetanovic föreläste idag kring hur föräldrar och tonåringar kommunicerar på bästa sätt och hur viktig en öppen kommunikation är för att ungdomen inte ska hamna i missbruk eller kriminalitet.

Att kommunicera med sin tonåring är inte alltid det lättaste. Samtidigt som det är viktigt att ställa frågor och visa att man bryr sig om vad ungdomarna gör är det viktigt att inte vara överkontrollerande. Föräldrar, eller andra vuxna som finns i barnets närhet, som har en stor närhet och har knutit an väl till sitt barn har med större sannolikhet ett barn som själv berättar om det har hänt något i barnets liv, även om det vet att hon eller han gjort fel.

– Knyter an gör man under hela livet. Även om man inte har en bra anknytning till sitt barn så är det aldrig för sent att börja jobba på det. Speciellt under tonåren är det extra viktigt att bevara den relation man har eller att skapa en bra anknytning till sin ungdom. Står man någon riktigt nära är det lättare att ha en öppen kommunikation medan de som har haft svårast att knyta an är de som visar högsta graden av missbruk, säger Sabina Kapetanovic, forskare vid Högskolan i väst samt Hälsohögskolan i Jönköping under dagens föreläsning i Örebro, som handlade om kommunikationen mellan föräldrar och barn och hur viktiga föräldrarna (eller andra vuxna som barnen bor med) är för att skydda sitt barn från att hamna i kriminalitet och missbruk.

Forskning visar bland annat att 12-13 åringar som vet att deras föräldrar har koll på var de är och vad de gör är mindre riskbenägna för att prova alkohol eller hamna i kriminalitet.
Hur kan man göra som vuxen för att få sin tonåring att vilja anförtro sig och berätta? Sabina gav några tips.
– Till att börja med tillbringa tid tillsammans med gemensamma aktiviteter! Att ha regler som man tillsammans har resonerat kring kan också göra skillnad. Det är bra om man kan ha en dialog kring varför man har en viss regel, bara att veta varför man måste göra på ett visst sätt kan göra det lättare att efterleva regel än om man inte har fått en förklaring, menar Sabina.

De vuxnas reaktioner på saker som ungdomarna berättar är också många gånger avgörande för hur mycket de väljer att berätta nästa gång det händer någonting.
– Om man lägger över för mycket skuld och skam på barnet är risken att det inte kommer berätta nästa gång som någonting har hänt. Försök att istället prata om det som har hänt, hur det har blivit så och vad man kan göra för att det inte ska hända igen.

Framförallt är det pojkarna som i störst utsträckning gynnas av en öppen kommunikation med sina föräldrar visar forskning, medan det i större utsträckning är flickor som föräldrarna i högre grad tenderar att ha mer kontroll över och insyn i deras liv.
– Öppen kommunikation är vägen till en hälsosam utveckling för barnen. Det kräver  att föräldrarna känner sig kompententa och starka i sin roll, för att kunna överföra samma beteende på barnet, säger Sabina Kapetanovic. 

Föregående Nästa