Samarbete ger nöjda familjehem

Vetlanda kommun har aktivt under flera års tid jobbat med att stärka samarbetet mellan socialtjänst och barn- och utbildningsförvaltning. Resultatet visar sig i årets enkät bland familjehemmen, där fler än nio av tio tycker att samarbetet med skolan fungerar bra.

Publicerad 4 november 2020
Familjehemmen i Vetlanda kommun är mycket nöjda med samarbetet med skolan. Det visar årets enkätundersökning som kommunen gjort.

Sedan sju år tillbaka skicka Vetlanda kommun ut en enkät till alla sina familjehem. Enkäten har de tagit fram själva för att få en bild av familjehemmens egna upplevelser som ett verktyg för att utveckla socialtjänstens arbete.

– Det är ett sätt att ta reda på om vi fokuserar på rätt saker och om familjehemmen är nöjda med det stöd vi ger dem, säger Annemo Lyrén, enhetschef på socialförvaltningen.

Foto: Vetlanda kommunAnnemo Lyrén är enhetschef på socialförvaltningen i Vetlanda kommun. 

Mest nöjda med samarbete mellan skola och familjehem
På det stora hela är familjehemmen väldigt nöjda med Vetlanda kommun. Det som sticker ut i år är samarbetet mellan skola och familjehem, där man fått den högsta siffran sedan mätningarna startade.
– Det är ett område som vi arbetat aktivt med i flera år för att förbättra och stärka. Idag har vi löpande samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen där vi tagit fram handlingsplaner och rutiner som ger draghjälp även för målgruppen placerade barn. Vi har också blivit bättre på att få med den sociala biten vid skolbyten genom att vi initierar skolmöten och finns med vid överlämningarna, uppföljningarna kring barnet blir enklare om alla har rätt information från början, säger Annemo Lyrén.

Förvaltningarna sitter i samma hus och har nära till varandra och kan jobba tight ihop.

Två av tre nöjda med stödet
Två av tre familjehem uppger också att de är nöjda med stödet de får från socialtjänsten. Tillgänglighet och närhet är viktigt att kunna erbjuda, liksom ett stöd som anpassas efter varje familjs behov.

– Vi handleder familjehemmen utifrån deras egna frågeställningar för att de ska få stöd i just det som de behöver. Vi är också noga med alltid svara dem och att de ska känna att de blir tagna på allvar, säger Annemo Lyrén.

Familjehemmen kan också erbjudas avlastning, vilket brukar vara ett uppskattat stöd av många.

– Även om våra familjehem på det stora hela är nöjda så finns det alltid saker vi behöver förbättra och där är enkäten viktig för oss. Vi kan titta på statistik och nyckeltal, och det gör vi givetvis också, men genom detta får vi veta mer om människors upplevelser. Det skapar en riktning i arbetet när vi har möjlighet att se var vi har lyckats och vilka frågor som vi bör jobba mer med, fortsätter Annemo Lyrén.

Föregående Nästa