Ny roman ska öka intresset för familjehemsuppdraget

Med den fiktiva romanen ”För barnets bästa” hoppas författaren och socialsekreteraren Anna Welin öka kunskapen om familjehemsvård i samhället och ge en inblick i de olika rollerna kring barnet.

Publicerad 7 september 2021
Socialsekreteraren och författaren Anna Welin vill med sin roman "För barnets bästa" få fler att få upp ögonen för familjehemsuppdraget. Foto: Daniel Moqvist

När Anna Welin började jobba som socialsekreterare 2007 upplevde hon inte att verkligheten stämde överens med den bild av familjehemsvård som de flesta har. Hon upplevde inte att medvetenheten fanns, varken gällande vilken brist på familjehem som råder eller vilket viktigt uppdrag familjehemmen har. Så småningom kom tankarna på att skriva en bok och det var självklart att det var familjehem den skulle handla om. Anna började jobba på en fiktiv roman som är så nära verkligheten man kan komma både vad det gäller handling, karaktärer och miljöer. Sju år senare har romanen ”För barnets bästa” just lämnat tryckpressarna.
– Det känns jättebra. Jag har redan börjat fundera på uppföljaren, berättar Anna.

Foto: Emma LarssonAnna Welin, författare och socialsekreterare. Foto: Emma Larsson

Varken svart eller vitt
I boken får man följa Saga, sex månader, som lämnas i en barnvagn under en balkong medan hennes mamma försöker ta livet av sig. Socialsekreteraren Rita får fallet på sitt bord. Trots att hon sett många svåra ärenden påverkar den lilla flickans öde henne djupt. Hon lyckas placera Saga i ett familjehem som genast tar henne till sig. För första gången får den lilla flickan uppleva trygghet. Månaderna går. Sagas mamma har överlevt självmordsförsöket, och föräldrarna är inte säkra på att de vill ge upp sin dotter. Det är starten på en smärtsam process där inget är svart eller vitt.

Anna har också lyckats få in mycket fakta om familjehemsuppdraget och familjehemsvård på ett balanserat sätt. Även om karaktärerna och handlingen är fiktiv finns ett stort mått av verklighetsförankring och Anna har till och med under resans gång fått skriva om delar av handlingen eftersom just en sådan situation inträffat i verkligheten.

Olika perspektiv
– Jag tror att många kan känna igen sig, både familjehemsföräldrar och socialsekreterare. För mig som familjehemssekreterare var det väldigt nyttigt att få sätta mig in i till exempel utredningsenhetens arbete, säger Anna Welin. Men också att försöka leva mig in i de biologiska föräldrarnas perspektiv och familjehemmets.

Anna har ett förflutet som journalist och tycker om att skriva. Hon har även gått flera kurser i att skriva böcker, men har skrivit romanen vid sidan av sitt arbete som familjehemssekreterare.

– Jag har mejslat ut väldigt tydliga karaktärer så att skriva bok nummer 2 borde gå betydligt fortare. Just karaktärerna är bland det som tar mest tid.

Få fler att ta steget
Anna hoppas att boken ska tas emot väl både hos familjehem och socialtjänst men framförallt att den ska få fler att förstå vikten av familjehemsuppdrag och med det så ett frö som får fler att ta steget att bli familjehem.

– Jag har fått väldigt positiv respons så här långt, den har redan lästs av 3 500 personer som ljudbok på Storytel under den första månaden. Många har sagt att det här är en bok som verkligen behövdes.

Adlibris har valt ut ”För barnets bästa” som en av månadens pärlor och tillhandahåller ett diskussionsunderlag till boken som kan användas i bokcirklar eller liknande. Boken har också föreslagits som kurslitteratur på socionomutbildningen.

Ann-Louise Larsson
Föregående Nästa