Ny metod hjälper vuxna förstå barns signaler

Att tolka signalerna från ett litet barn kan vara svårt, särskilt om barnet utsatts för ett trauma och kanske inte visar sina känslor som andra barn. Med den så kallade ABC-metoden, som är ny i Sverige, lär sig den vuxna att bättre tolka och förstå barnets beteende och därigenom kunna ge barnet en bättre omsorg.

Publicerad 1 oktober 2018
Anna Amilon jobbar med den så kallade ABC-metoden.

ABC-metoden är utvecklad vid ett universitet i USA av forskaren Mary Dozier, som länge arbetat med anknytningsforskning och bland annat forskat kring barn i familjehem. Metoden hjälper föräldrar eller vårdnadshavare att öka omsorgsförmågan om sitt barn genom ett bra samspel med barnet.

Effekt på kort tid
- Det jag fastnade för med just den här metoden är dels att den ger effekt på kort tid, totalt 10 timmar, och att man sett tydliga resultat att de barn som när de var små har fått hjälp av den här metoden har mycket lättare i livet även när de blivit lite äldre och kommit upp i tonåren, berättar Anna Amilon, socionom och familjeterapeut, som nyligen tagit metoden till Sverige.
- Min förhoppning är att alla familjehem med barn i rätt ålder ska få tillgång till ABC- programmet. Fortfarande är det väldigt nytt och många har visat intresse även om ingen kommun ännu köpt in den här utbildningen, fortsätter Anna Amilon.

Lugnare och tryggare barn
ABC står för Attachment and Biobehavorial Catch-up och hjälper föräldern att ompröva sitt barns beteendesignaler och ge barnet en bättre omsorg som i sin tur sänker barnets stressnivå och ger ett lugnare och tryggare beteende hos barnet. Metoden kan användas på barn mellan 6 månader upp till 2 år.
– Det finns även en liknande metod för lite äldre barn, från 2 år upp till 6 år, där grundprinciperna är de samma, men utformat på ett lite annat sätt utifrån barnets ålder. Den metoden kommer jag att utbilda mig i under året och hoppas även kunna erbjuda den i framtiden, säger Anna Amilon.

Coachning i hemmet
Rent praktiskt går ABC-programmet till så att en ”föräldracoach” kommer hem till familjen under ungefär en timma i veckan i 10 veckor. Under den timman leker föräldern eller föräldrarna och barnet tillsammans. Coachen kommenterar och återkopplar till föräldrarna när man går i rätt riktning mot de tre målen att följa barnens vägledning i leken, att glädjas med barnet och ge barnet omsorg.
– Mot slutet av programmet kan jag även kommentera när föräldrarna inte gör rätt. Ju fler kommenterar desto bättre effekt brukar det vara. Målet är att ge två kommentarer i minuten ungefär, berättar Anna Amilon.

Ger verktyg till föräldrar
Hon menar att man kan se ABC-metoden lite som en manual i föräldraskap, som ger föräldern de rätta verktygen för att ge barnet den omsorg som den behöver.
- Viktigt är att jag som coach håller mig i bakgrunden, jag ska inte leka med barnet eller få barnet att knyta an till mig utan det handlar om samspelet mellan barnet och dess förälder, säger Anna Amilon.

Hjälp på vägen
Barn som i tidig ålder har upplevt bristande omsorg kan ofta uppträda på ett sätt som stöter ifrån sig föräldern/vårdnadshavaren. ABC hjälper föräldern att ompröva sitt barn beteendesignaler så att föräldern ”ger omsorg även när omsorg inte framkallas”.
– Det här är ingen mirakelmedicin på något sätt, men det är en hjälp på vägen, speciellt för den som ska ta hand om ett barn som upplevt tidiga motgångar i livet eller som ska knyta an till ett barn som den inte känner, säger Anna Amilon.

Fakta: ABC-metoden

ABC står för Attachment and Biobehavorial Catch-Up och är tillämpligt för barn mellan 6 och 24 månader.
ABC-coachningen ges i familjens hem under en timmas sessioner, totalt 10 gånger och går ut på att ge föräldrarna bättre verktyg för att förstå sitt barns signaler och beteende och kunna ge barnet god omsorg, vilket är särskilt viktigt för barn som haft tidiga motgångar i livet.

Föregående Nästa