Nu utvecklas BRA-modellen för yngre barn

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska ta fram nya samtalsverktyg för ”BRA-samtal” med barn mellan 3 och 6 år, som är anhöriga till en förälder med missbruk, psykisk ohälsa, svår sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.

Publicerad 2 december 2019
Även yngre barn som är anhöriga till föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa eller svår sjukdom har rätt till stöd. Nu utvecklar Stiftelsen Allmänna Barnhuset ett samtalsverktyg som kan användas i samtal med barn 3-6 år.

Barn som är anhöriga till en förälder med psykisk ohälsa, svår sjukdom, missbruk eller psykisk funktionsnedsättning, har enligt hälso- och sjukvårdslagen, rätt till information, stöd och råd. Trots att lagen har funnits sedan 2010 är det fortfarande väldigt många barn som inte uppmärksammas och får den information och det stöd de har rätt till.

Samma utgångspunkter fast för yngre barn
Stiftelsen Allmänna Barnhuset har sedan tidigare utvecklat modellen ”BRA-samtal” för samtal med barn mellan 7-18 år. Nu inleds arbetet med att ta fram en modell med samma utgångspunkter, men som är anpassad för barn i förskoleåldern, mellan 3-6 år.

 

– Vi har fått pengar till ett projekt från Allmänna Arvsfonden och drar igång vårt arbete under november, berättar Åsa Lundström Mattsson, projektledare på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

De nya samtalsverktygen kommer att tas fram tillsammans med barn i aktuell ålder. Åsa och hennes kollega kommer därför att tillbringa mycket tid ute i verksamheten på en förskola som valts ut som samarbetspartner i projektet.

Barnen blir "medforskare"
– Vi kallar det att barnen är ”medforskare” och tillsammans med dem ska vi prova olika metoder för att komma fram till hur vi bäst kommunicerar med yngre barn. Vi kommer använda olika kreativa material och låta barnen vägleda oss, berättar Åsa Lundström-Mattsson.

Det praktiska arbetet tillsammans med barnen kommer ta form under projektets andra år, det första året kommer mestadels gå åt till förberedelser.

– Under det tredje året ska vi bearbeta det material som vi har fått fram tillsammans med barnen och utforma det till verktyg som personal kan använda i samtal med barn. Jag ser även en möjlighet att vi kommer hitta saker som vi även kan använda i den befintliga modellen för de äldre barnen.
Arbetet i förskolan sker tillsammans med barn som kanske inte är anhöriga. För att säkerställa resultaten kommer man även att ha en referensgrupp som tagits fram tillsammans barn som deltagit i Ersta vändpunktens program för barn som växer upp med missbruk i familjen. Till sin hjälp kommer man även att ha en expertgrupp, med bland annat forskare och psykologer att bolla sina idéer med.

– Målsättningen är att vi ska ha anpassat BRA-samtal för yngre barn så att vi kan börja utbilda personal i de nya verktygen inom tre år, säger Åsa Lundström Mattsson.

Föregående Nästa