Något färre familjehemsplacerade förra året

27 300 barn och ungdomar fick minst en heldygnsinsats under förra året. Majoriteten av dem var pojkar över 15 år, enligt ny statistik från Socialstyrelsen. 19 400 var placerade i familjehem, vilket är ungefär 1 000 färre individer än ett år tidigare.

Publicerad 27 augusti 2021
Flicka som blåser såpbubblor Flicka som blåser såpbubblor
19 400 individer var placerade i familjehem under förra året, det är ungefär 1 000 färre jämfört med ett år tidigare.

Drygt 53 procent av de placerade i familjehem var pojkar och 47 procent flickor. Motsvarande andelar var 56 respektive 44 procent år 2019. Den näst vanligaste placeringsformen var hem för vård eller boende (HVB). Av de 8 300 som var placerade på HVB under 2020 var 64 procent pojkar och 36 procent flickor. Motsvarande andel var 70 respektive 30 procent år 2019. Pojkar var i majoritet inom samtliga placeringsformer.

Den största procentuella skillnaden återfinns i placeringsformen stödboende där andelen pojkar uppgick till 73 procent. En individ kan ha fått heldygnsinsatser med stöd av olika lagrum under samma år. Därför kan antalet individer uppdelat på lagrum vara fler än antalet individer totalt. Majoriteten, 73 procent, av de heldygnsinsatser som gavs till barn och unga under 2020 var beslutade enligt SoL och 33 procent enligt LVU. 

Under förra året var det sammanlagda antalet barn och unga som någon gång under året fick en heldygnsinsats 27 300. En individ kan få flera insatser under ett år, både som heldygns- och öppenvårdsinsatser. Fler pojkar än flickor fick en heldygnsinsats förra året, enligt Socialstyrelsen. Samtidigt minskade andelen pojkar 2020, jämfört med året innan. Av de som fick en heldygnsinsats år 2020 var 58 procent pojkar och 42 procent flickor. Motsvarande andelar var 63 respektive 37 procent år 2019. Majoriteten var över 15 år, drygt 55 procent. För de 3 700 ensamkommande barn och unga som fick en insats någon gång under 2020 var 88 procent i åldern 15–20 år.

Föregående Nästa