Med multiteamet får familjer hjälp tidigare

Genom det nya multiteamet kan familjer i Katrineholm få hjälp direkt i hemmet och över gränserna. Syftet är bland annat att undvika att barn placeras utanför hemmet.

Publicerad 12 april 2021
Barn leker med klossar Barn leker med klossar
Det nya "multiteamet" i Katrineholmm kommer in tidigare och jobbar gränsöverskridande ofta hemma hos familjerna och utanför kontorstid.

Samtidigt som kostnaderna för placeringar var höga uppmärksammade Lena Ludvigsson, socialchef i Katrineholms kommun, att socialtjänsten i många fall inte jobbade tillsammans kring en familj utan var och en gjorde insatser i familjen utifrån sitt fokusområde. Av den anledningen inrättades i september förra året ett så kallat multiteam där personal med olika kompetenser jobbar samlat med familjerna, ofta i deras hem och många gånger utanför kontorstid.

– Ofta vill de ha hjälp med att strukturera upp vardagen. Det kan handla om rutiner för när man måste gå och lägga sig, göra en hushållsbudget eller sätta gränser. I början är vi hos vissa familjer varje dag för att sedan kunna glesa ur besöken ju mer familjerna klarar själva tack vare vår stöttning, säger Maria Sköldin, samordnare i mulitteamet.

Fyra personer i teamet
Multiteamet består av fyra personer; en missbruksbehandlare, en arbetsmarknadscoach, en specialpedagog och en beteendevetare. I de flesta fall åker de två och två till familjerna och vilka personer en familj träffas beror på deras behov.

Sedan starten i september förra året har multiteamet jobbat med 12 familjer och sammanlagt 25 personer. Tre nya familjer är på gång att få teamets hjälp och behovet tros vara ännu större.
– Vi håller fortfarande på att jobba in arbetssättet i organisationen. Jag tror att när alla vet om att det här finns kommer vi ha ännu fler familjer som behöver vår hjälp, säger Lena Ludvigsson.

Komma in så tidigt som möjligt
Flera placeringar har kunnat undvikas tack vare att familjerna fått hjälp och stöttning av multiteamet. En havererad placering har återförts till sin ursprungsfamilj med gott resultat istället för att omplaceras.

– Vi vill komma in så tidigt som möjligt i en familj för att nå bäst resultat. Vi är jättenöjda med multiteamets arbete så här långt, säger Lena Ludvigsson.

Trots corona har teamet kunnat jobba på som planerat och träffat familjerna i deras hem. I några enstaka fall då familjemedlemmar har visat symptom har besök fått skjutas upp eller så har man kunnat träffas utomhus.

Hur framtiden för teamet ser ut har precis börjat diskuterats. Från början var det tänkt som ett ettårsprojekt, nu diskuterar man om man ska förlänga projekttiden eller permanenta verksamheten.

Föregående Nästa