Knas hemma startar stödlinje för placerade

Under sommaren har Knas hemma dragit igång en stödlinje dit placerade ungdomar kan vända sig för stöd och råd. – Bättre än andra jourverksamheter jag provat har vi fått höra. Det känns jättebra att vi är igång nu, säger Vera-Linn Lanängen, ungdomsstödjare på Knas Hemma och den som svarar när ungdomarna tar kontakt.

Publicerad 27 juli 2021
Knas Hemma har startat en stödlinje där placerade ungdomar kan få råd och stöd både via chatt och telefon. Foto: Pixabay

Knas hemma har sett ett behov av en stödlinje särskilt riktad till ungdomar som är eller har varit placerade i samhällsvård. Stödlinjen ska fylla en annan funktion än det stöd som ungdomarna normalt sett får av kuratorer, socialsekreterare eller psykologer.

Vera-Linn Lanägen är ungdomsstödjare på Knas Hemma och den som svarar på den nya stödlinjen för placerade. 

– Vi finns som medmänniskor, dit ungdomarna kan vända sig för att prata om precis vad de vill. Det behöver inte vara kopplat till deras placering utan kan handla om relationer eller skola exempelvis, säger Vera-Linn Lanängen.

Finnas där som medmänniska
Hon är socionom i grunden och har jobbat på Knas hemma i några månader. Vera-Linn beskriver sin roll som ”en medmänniska/vuxen som ungdomarna kan prata med men som också råkar ha en socionom-utbildning”. Finns behovet kan hon ge professionellt stöd, annars är huvudsaken att finnas där för ungdomarna.

– Många placerade har en misstro mot socionomer och professionella. Jag brukar inte presentera mig som socionom. Men en förhoppning är att genom att bygga förtroende hos ungdomarna även kunna göra det lättare för dem att få förtroende för andra socionomer i framtiden.

Chatt och telefon
Stödlinjen går att kontakta både via telefon och chatt. Chatten är bemannad mestadels på eftermiddagar, måndag till torsdag 14-17 och telefonlinjen måndagar och torsdagar 18-21 samt lördagar 14-17 och första lördagen i varje månad 18-21.

– Vi kommer börja med dessa tider och se lite när ungdomarna har störst behov av kontakt. Just nu är det bara jag som svarar, men så småningom kommer vi vara fler som jobbar med detta och då kommer vi även marknadsföra oss mer, berättar Vera-Linn Lanängen.

Ungdomarna som hör av sig kan vara helt anonyma och Vera-Linn hoppas nå både de ungdomar som tidigare varit i kontakt med Knas hemma men också andra som känner behov av råd och stöd.

– Responsen hittills har varit fantastisk. Bättre än andra jourverksamheter jag provat tyckte en av ungdomarna som hörde av sig!

Mer om stödtelefonen och chatten hittar du på Knas hemmas hemsida.

Föregående Nästa