Hon kämpar för barnens rätt och egen upprättelse

Susanne Altsund växte upp i en familj med våld och missbruk och placerades i familjehem, där hon utsattes för övergrepp. Nu kämpar hon både för sin egen upprättelse men framförallt för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda i alla situationer.

Publicerad 24 juli 2021
Barnens rätt är i dagsläget enbart en Facebookgrupp, men förhoppningen är att det ska bli en förening så småningom.

Susanne är engagerad i föreningen Nya föreningen Samhällets Styvbarn Göteborg och kämpar för upprättelse för alla de som under sin uppväxt varit utsatta för olika former av övergrepp på grund av brister i rättssäkerheten för placerade. Hennes eget fall ska tas upp i rätten i augusti och kommer att få mycket stor betydelse framöver för alla som varit placerade och utsatta för övergrepp.

Susanne Altsund är en riktig barnrättskämpe som viger sitt liv åt att få barns rättigheter tillgodosedda. 

Men framförallt kämpar hon för alla barns bästa på olika sätt. I början av året startade hon Facebook-gruppen Barnens rätt som nu har över 1 000 medlemmar och har knutit till sig ett stort nätverk av jurister, politiker och sakkunniga. Hon får ofta samtal av både familjehem, placerade ungdomar och biologiska föräldrar som på olika sätt behöver hjälp.

– Jag kan vara med under möten med socialtjänsten i infekterade situationer när föräldrarna och socialtjänsten har svårt att prata med varandra. Det har varit väldigt uppskattat att jag kommer in som en neutral part som kan lyssna och förklara. Numera hör även socialtjänsten av sig och ber mig om hjälp. De ser att det gör skillnad när jag kommer in, säger hon.

Hoppas på fortsättning med digitala möten
Familjerna som Susanne hjälper väljer själva hur mycket information de vill dela med sig av och i många fall lägger hon ner mycket tid på att läsa in sig på de olika ärendena. Under pandemin övergick många möten inom socialtjänsten till digital form och det är något som Susanne hoppas kommer leva kvar, dels för att det ger henne möjlighet att hjälpa familjer över hela landet och dels för att det i många fall gör situationen mer avslappnad när föräldrarna kan vara kvar hemma och slipper den extra anspänningen av att besöka socialkontoret.

– Jag står alltid på barnets sida, det är väldigt viktigt. Det är lätt att gå in och ta parti för den ena eller den andra men för mig är det barnet som är viktigast. Jag tittar på varje ärende ur ett barnkonventionsperspektiv och tar inte parti för någon annan än barnet, tillägger hon.

Behovet av hjälp och stöd är stort och Susanne tar varje dag emot samtal från hjälpsökande, men även socialtjänster och jurister som på olika sätt vill att Susanne är behjälplig i ärenden som rör barn.

– Jag skulle kunna gå in och vittna också om det skulle behövas, men hittills har det mest handlat om att dela med mig av vad jag vet till jurister och att hjälpa föräldrar och barn att få kontakt med bra jurister som, precis som jag, brinner för barn och mänskliga rättigheter, förklarar hon.

Ställer de jobbiga frågorna
Susanne är inte rädd för att ställa ”jobbiga” frågor och är rak och ärlig i kommunikationen med de föräldrar som hon företräder.

– Det måste jag om jag ska kunna arbetat för barnets bästa. Oftast brukar jag få ärliga svar och mötas med förståelse även om det jag säger är jobbigt för föräldrarna att höra eller prata om.

Susanne lägger många timmar varje vecka på sitt ”kall” och hoppas framöver kunna bedriva Barnens rätt som en paraplyorganisation för barnrättskämpar. Både privatpersoner och organisationer/företag ska kunna vara medlemmar. 

– Syftet är att rätta till systemfel. Jag har i det här arbetet fått se vilka oerhört stora brister det finns inom svensk socialtjänst och därför har vi kontakt upp på riksdagsnivå för att driva på lagändringar, säger Susanne Altsund. Hon ser framför sig en nollvision när det gäller barnrättssäkerhet och välkomnar alla samarbeten som kan driva förändring framåt. Hon är också drivande i frågan om tjänstemannaansvar och har startat en facebookgrupp även för detta. Att enskilda tjänstemän ska kunna ställas inför rätta på grund av grova misstag tror Susanne är en viktig pusselbit för att öka rättssäkerhet inom socialtjänsten. 

Prioriterar alltid Barnens rätt
– Det är ett stort ansvar och förtroende som jag får och det gäller att veta vad man gör. Många lägger sitt liv i mina händer. Jag prioriterar arbetet med Barnens rätt 24 timmar om dygnet. I dagsläget driver Susanne ett utbildningsföretag på heltid och jobbar med Barnens rätt på deltid men i framtiden ser hon möjlighet att kunna ha Barnens rätt som sin primära sysselsättning.

– Jag får ofta frågan om hur man kan stötta oss ekonomiskt, men det kan man inte. Vi har inget swish-konto, utan gör allt ideellt och utan kostnad.  

Föregående Nästa