Hennes forskning ska förbättra för ensamma unga

Existentiell ensamhet, alltså att känna sig ensam trots att man har andra omkring sig, är ett område som man forskat en del kring under de senaste åren. Nu ska den första studien kring ungdomar och existentiell ensamhet göras.

Publicerad 21 september 2020
Ensam tjej tittar lite åt sidan Ensam tjej tittar lite åt sidan
Att känna sig ensam trots att man har andra omkring sig är inte ovanligt. Nu ska ungdomars existentiella ensamhet och ledsenhet utforskas i ett nytt projekt på Högskolan i Kristianstad.

Tide Garnow är forskare på Högskolan i Kristianstad och ska under tre års tid genom fokusgrupper och intervjuer ta reda på hur svenska ungdomar känner kring ensamhet  och ledsenhet. Den första delen av licentiatavhandlingen kommer att beröra ledsenhet medan delstudie två fokuserar på existentiell ensamhet.

Tide Garnow ska forska om ungdomars ensamhet.

– Jag vill dessutom undersöka förekomst av ledsenhet hos ungdomar, samt om det finns ett samband mellan ledsenhet och psykosomatiska besvär. Man har i forskning nämligen kunnat visa att det finns samband mellan ensamhet och ledsenhet, och att det kan ta sig olika uttryck, säger Tide Garnow.

– Det ska bli jätteintresseant att få komma nära ungdomarna och deras livsvärldar i det här projektet, säger hon. Både psykisk ohälsa och ungdomar har länge intresserat Tide Garnow.

Tide är legitimerad sjuksköterska med specialisering inom psykiatri och undervisar parallellt med sin egen forskning på sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Kristianstad. 

Djup form av ensamhet i samband med övergångsfaser
Existentiell ensamhet beskrivs som en djup form av ensamhet. Forskning bland vuxna har visat att den existentiella ensamheten uppkommer i samband med övergångsfaser eller när man är i en särskilt utsatt situation. Ungdomstiden är betraktad som en övergångsfas mellan barndom och vuxenliv, då många ungdomar uppger att de både känner sig ledsna och ensamma.

– Det har aldrig forskats på ungdomar ur det här perspektivet. Jag hoppas på att kunna bryta ett tabu kring ensamhet och göra så att ungdomarna på sikt kan få det bättre, säger Tide Garnow. 

Klar i början av 2023
I projektet kommer gymnasieungdomar att komma till tals, både genom enkätundersökningar, fokusgrupper och individuella intervjuer.

– Projektet drar igång under hösten och till våren hoppas jag kunna börja med intervjuerna. Licentiatavhandlingen är klar i början av 2023, säger Tide Garnow. 

Hon hoppas att genom att förstå ungdomars existentiella ensamhet kunna ge de vuxna som bemöter de här ungdomarna rätt verktyg för att prata om ämnet.

– Tidigare forskning har visat att det kan hjälpa personerna att må bättre om man får prata om detta, säger Tide Garnow.

Föregående Nästa