Forskare ska ta reda på barns erfarenheter av skyddat boende

Hur upplever barn det att bo på ett skyddat boende? Det ska en forskargrupp på Örebro universitet ta reda på i ett nytt projekt.

Publicerad 18 september 2020
Barn som håller i nät Barn som håller i nät
Forskare på Örebro universitet ska ta reda på hur barn upplever det att bo på skyddade boenden.

Tidigare har det mesta utgått från kvinnan som söker hjälp på ett skyddat boende, men på senare år har man allt mer börjat intresserat även sig för medföljande barn som individer. 

Forskaren Linda Arnell på Örebro universitet ska ta reda på hur barn upplever att det är att bo på skyddat boende. 

– Vi vet dock inte så mycket om hur barnen upplever att det är att komma till ett skyddat boende, säger forskaren Linda Arnell vid Örebro universitet, som är en av de tre forskarna i det nya projektet.

I studien ska man intervjua barn i alla åldrar som bor på skyddat boende eller har bott på ett skyddat boende under det senaste året. Man vill ta reda på barnens upplevelser av att flytta in på boendet, hur man upplevde tiden där och i de fall där det är aktuellt hur det var att flytta därifrån.

– Från internationella studier har vi bland annat sett att många tycker att det är jobbigt att inte kunna prata om var man bor och kanske inte heller hålla kontakt med vänner och släktingar, säger Linda Arnell.

Barnens egna berättelser får styra
Det ser också väldigt olika ut på skyddande boenden, beroende på om det är ett boende i kommunal, privat eller ideell regi, vilket också påverkar barnens upplevelser.

– Vi kommer att låta barnens egna berättelser vara styrande i det här arbetet, säger Linda Arnell.

I Sverige beräknas ungefär 2 000 barn bo på skyddat boende varje år och i många fall räcker inte platserna till för de behov som finns.

– Uppemot 60 procent av kvinnorna som söker plats på skyddande boende nekas på grund av platsbrist. Där skulle vi gärna vilja veta lite mer om vad som hände istället och barnens upplevelser av det, säger Linda Arnell.

Vill göra det bättre för barn på skyddade boenden
Många barn som har upplevt våld i hemmet mår ofta väldigt dåligt och skuldbelägger inte sällan sig själva för det som hänt. Därför är det viktigt att även barnen får rätt stöd när man får en plats på ett skyddat boende. Med den nya studien hoppas forskarna kunna bidra med nya kunskaper som gör att barnen får det bättre under sin tid på skyddade boenden och att professionella som möter de här barnen har rätt kunskaper för att fatta rätt typ av beslut.

– Vi kommer dels skriva vetenskapliga artiklar, men har även för avsikt att skriva en populärvetenskaplig version som till exempel socialsekreterare eller familjehemsföräldrar lätt ska kunna ta till sig, säger Linda Arnell.

Projektet är treårigt och har precis startats upp tack vare bidrag från bland annat Brottsoffermyndigheten och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Föregående Nästa