Helene hjälper och utbildar föräldrar i att hjälpa traumatiserade barn

För att överleva i en otrygg miljö utvecklar hjärnan hos barn ett hypersensitivt larmsystem med konsekvensen av att andra delar i hjärnan blir underutvecklade. Förr såg man barn som vuxit upp med omsorgssvikt som ouppfostrade.

Publicerad 1 december 2021
Helene Samuelsson jobbar med att behandla traumatiserade barn men också med att utbilda och handleda familjehem som tar hand om barn som varit med om svåra upplevelser som barn. Till sin hjälp har hon terapihunden Astrid.

Att växa upp med omsorgssvikt, i en miljö med hög stress, lite stöd och skrämmande - potentiellt traumatiserande - händelser påverkar barnets sociala, känslomässiga och beteendemässiga utveckling på ett genomgripande sätt. Hjärnan liksom det autonoma nervsystemet formas och struktureras för bästa chans till överlevnad i den miljö barnet befinner sig i. För bästa överlevnad i en otrygg miljö utvecklar hjärnan ett hypersensitivt larmsystem med konsekvensen av att andra delar i hjärnan blir underutvecklade.

– Förr trodde vi att barn som upplevt omsorgssvikt var ouppfostrade och behövde mer uppfostran. Idag vet vi att barnens behov i första hand handlar om att bli sedda, uppleva trygghet, få hjälp med att hantera och reglera sina känslor och beteenden, bli bemötta med empati, respekt och acceptans, säger Helene Samuelsson.

Olika former av traumabehandlingar
Helene Samuelsson är familjeterapeut och traumaterapeut med erfarenhet från både socialtjänst och psykiatri. Idag jobbar hon både inom barnpsykiatrin men också med olika former av traumabehandlingar i det egna företaget ”Relationsbygget”.

– Det jag erbjuder är ett komplement till den övriga vården, där behandling inte har funkat eller när barnet inte fått komma till BUP på grund av exempelvis lång kö. Jag är inte helt nöjd med det stöd som finns idag till den här målgruppen, man jobbar oftast väldigt uppdelat med relationer och samspel från socialtjänstens håll och med individen inom psykiatrin. Min uppfattning är att man behöver jobba med helheten och relationer samtidigt som man behöver se till hur barnet har utvecklats, hjärnans och nervsystemets utveckling, trygghetsskapande strategier, anknytningsmönster och så vidare, säger Helene Samuelsson.

Helene Samuelsson ger kurser i bland annat i traumamedvetet föräldraskap. 

Hon utgår från en neurovetenskaplig, relationell modell som bygger på forskning kring hjärnan och nervsystemet och som kombinerar olika utvecklingspsykologiska teorier.

Människan - social varelse som utvecklas inom sina relationer
– I mina behandlingar utgår jag ifrån barnets sammanhang och barnets historia för att förstå hur barnet har utvecklats och vad som blivit bekymmersamt. Jag ser på människan som en social varelse som utvecklas inom sina relationer. Vi människor påverkar och påverkas av varandra genom hela livet och sammanhang vi befinner oss i är avgörande för hur vi mår och utvecklas, säger hon. Viktiga värderingar för Helene, som genomsyrar alla bedömningar, behandlingar, utbildningar och handledningar i ”Relationsbygget” är professionalitet, ärlighet, respekt och transparens. En strävan hon har är att hela tiden möta föräldrar och barn på ett sätt som är utformat för att förbättra deras förmåga att engagera sig konstruktivt i bedömningar och behandlingar.  

– Jag strävar efter att samarbeta med föräldrar och yrkesverksamma för att hjälpa dem att förbättra barnens hälsa och välbefinnande.  

Som familjehemsförälder är det viktigt att förstå barnet, hur omsorgssvikten kan ha påverkat dess utveckling och använda föräldrastrategier som är anpassade till barnets specifika förutsättningar och därför erbjuder Helene flera utbildningar för familjehemsföräldrar. För att nå så många som möjligt är de flesta utbildningarna digitala men kan även ges på plats för grupper efter önskemål.

En av de mest populära utbildningarna är traumamedvetet föräldraskap som är en grundutbildning där Helene väver in vetenskap kring hjärnans utveckling med forskning om anknytning och trauma. Obegripliga beteenden hos traumatiserade barn blir begripliga när vi förstår vad som ligger bakom beteendet. Nya halvdagsutbildningar är bland annat skam och självkritik, sorg och egenvård.

Svårt att ta hand om traumatiserade barn
– Det är svårt att ta hand om ett traumatiserat barn och därför behövs utbildningar i traumamedvetet föräldraskap, säger Helene Samuelsson.

Helene jobbar med traumabehandling av barn i alla åldrar och kommer gärna in så tidigt som möjligt. Till sin hjälp i verksamheten har Helene blivande terapihunden Astrid. Hon är en ettårig labradoodle som kan fungera som en trygg bas för barn med otrygg anknytning, öka motivationen för att komma till behandling, skapa spontana pauser under samtalen och minska känslan av ensamhet. Att vara nära och klappa en hund aktiverar också produktionen av lugnande hormoner, vilket minskar ångest och aktivering i kroppen, hjälper barnet att vara mer i nuet och minskar risken för flashbacks.

Utbildningsdatum:

Traumamedvetet föräldraskap: 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 09:00-12:00 
Skam och självkritik: 22/3, 09.00-11.00
Sorg hos familjehemsplacerade och adopterade barn: 15/4, 09.00-11.00
Egenvård för familjehem och adoptivföräldrar: 26/4, 09.00-11.00
Alla som deltar får en inspelning från utbildningen att titta på i 30 dagar. 
Mer information finns på relationsbygget.se.
Föregående Nästa