Göteborgs unga kan få snabbare hjälp vid lättare psykisk ohälsa

I Västra Götaland satsar regionen extra mycket på barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyligen öppnade vårdcentralen Johannesvården i Göteborg upp för att ta sig an barn och unga med lindriga till medelsvåra psykiska problem.

Publicerad 21 mars 2019
För närvarande jobbar sex personer med projektet Ungas Psykiska Hälsa på Johannesvården i Göteborg. Från vänster ses: Anna-Karin, Ingegerd, Lotta, Annika,Veronica och Henrik.
Emma Krantz, sjuksköterska och biträdande verksamhetschef för UPH på Johannesvården i Göteborg.

– Vi är som ett mellanting mellan skolhälsovården och BUP skulle man kunna säga, säger Emma Krantz, sjuksköterska och biträdande verksamhetschef.

I oktober förra året drog verksamheten igång, men fortfarande pågår en ombyggnad av lokalerna och när den är klar kommer man kunna vara igång i full skala. 
– Vi har tagit hand om ungefär 150 barn och ungdomar hittills, fortsätter hon.

Att kunna fånga upp barn och ungdomar som mår dåligt i ett tidigt skede är viktigt, då väntetiderna till BUP ofta är långa och besvären många gånger hinner förvärras om man inte får hjälp i tid.
– Vi ska inte gå in och göra det som BUP gör, istället ska vi fokusera på att hjälpa dem som inte har så svåra besvär. Vi kan gå in och ge behandling, vilket inte skolhälsovården gör men vi gör till exempel inte utredningar så som BUP gör, förklarar Emma Krantz.

I dagsläget sker mycket av verksamheten på individnivå, men när lokalerna står klara hoppas man även komma igång med mer gruppverksamhet.
– Vi har varit ute ganska mycket i skolorna och informerat om att vi finns. Även på sociala medier försöker vi vara aktiva. Vem som helst kan söka till oss var man än bor och det är inga väntetider för att få komma till oss, fortsätter Emma Krantz.

Projektet Ungas psykiska hälsa, UPH, kommer som det ser ut idag pågå året ut, men förhoppningen är att verksamheten ska permanentas. För närvarande jobbar sex personer i verksamheten som består av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter. Åldersgruppen man jobbar med är 6-18 år.

Föregående Nästa